در استحکام پایه های علمی و مالی جمعیت نور چه کرده ایم

روان (جنگ افکار و اندیشه)
اکتبر 30, 2020
تولد یکمین سال رهایی کمک راهنمای محترم آقای مصطفی شهابی
نوامبر 11, 2020

بخشیدن یک نوع سپاسگزاری از خداوند است

در حقیقت بخشیدن یک نوع سپاسگزاری از خداوند است. خداوند در سوره مبارکه قلم می فرماید؛ اگر در یاری رساندن به بندگان کوتاهی کنید، خداوند کسان دیگری را جایگزین شما می کند، نعمتش از شما گرفته می‌شود و به کسانی داده می‌شود که اهل بخشیدن هستند. بنابراین انفاق، بهترین عمل سالم است.
واقعاً؛ مال من و اموال من، مال چه کسی است؟ در ابتدا باید مال را تعریف کنیم. می دانیم که پول، نماد مادی امنیت و انرژی است.  در کتاب اندیشه و جهان بینی عنوان کرده‌اند که پول در جهان مادی، معادل انرژی است. بعضی انسان ها تصور می‌کنند مادیات چیز خوبی نیست، و می گویند چرک کف دست است! ولی پول یک وسیله است که در واقعیت فیزیکی و جهان مادی در اختیار ما قرار گرفته است. این خود ما هستیم که باید تصمیم بگیریم چگونه از آن استفاده کنیم؛ در جهت اهداف مثبت و ارزشی یا در جهت مسائل منفی و ضد ارزشی.

اگر ثروتمان را در جهت مسائل منفی به کار بگیریم، سطح انرژی ما را پایین می‌آورد، و اگر در جهت مثبت و ارزش ها از آن استفاده کنیم، انرژی مان را افزایش می دهد. نکته مثبت قضیه این است که؛ وقتی من بخشی از مال خودم را به دیگران می بخشم، در حقیقت انرژی مثبت و قدرت پول را در جهان گسترش می‌دهم، و مطمئن هستم که همیشه پول کافی در اختیار دارم و از لحاظ مالی حمایت می‌شوم. چرا که با هر دستی که بدهم، با همان دست پس می گیرم. وقتی من به دیگران کمک می کنم، در واقع آن انرژی به طرف خود من برمی‌گردد و باعث ایجاد شادی و نعمت در زندگی من می شود.

در حقیقت بخشیدن یک نوع سپاسگزاری از خداوند است. خداوند در سوره مبارکه قلم می فرماید؛ «اگر در یاری رساندن به بندگان کوتاهی کنید، خداوند کسان دیگری را جایگزین شما می کند، نعمتش از شما گرفته می‌شود و به کسانی داده می‌شود که اهل بخشیدن هستند.» بنابراین انفاق، بهترین عمل سالم است.

به نظر من، ما نباید به مال دنیا دل ببندیم و به آن متکی باشیم. باید بتوانیم به راحتی از آن چشم پوشی کرده و در راه عمل سالم هزینه کنیم. بسیاری اوقات برایمان مشکلی پیش می آید، که برای حل آن فقط یک راه وجود دارد؛ آن هم بخشش است. در جمعیت نور به این اعتقاد داریم که؛ اهدای مال در جمعیت نور به معنای اهدای زندگی است، و به نوعی احسان ماندگار می باشد. بخشش، هنری است که ما در جمعیت نور آن را می آموزیم و تمرین می کنیم. چرا که در بهبود روابط انسان‌ها نقش به سزایی دارد و باعث می شود صلح و آرامش در زندگی مان جاری شود. و من با این کار، آرامش و برکت را به زندگی خود وارد می کنم.

ثروت چیزی است که خواسته های انسان را برآورده می کند. ولی در قدم اول باید به دنبال آرامش باشیم. من اگر به دنبال آرامش، آسایش و راحتی هستم، باید بتوانم از مالم بگذرم. باید سعی کنیم کوله بارمان را پر کنیم. این کوله بار در صور پنهان قرار دارد، که باید با دوست داشتن، عشق، محبت، کمک به دیگران و انجام کارهای مفید پر شود. این چیزها شاید در صور آشکار وزنی  نداشته باشند، ولی در صور پنهان، هم وزن دارند و هم بسیار به کار می آیند.

اگر بنایی آباد باشد، اما ساکنین آن خراب باشند، بنا هم کم کم رو به نابودی و خرابی می رود؛ اما ساکنین آباد در بناهای خراب و ویرانه ها، می توانند آنها را احیاء نمایند.

در استحکام پایه های مالی و علمی جمعیت نور من چه کرده ام. تک تک ما در استحکام پایه های علمی و مالی جمعیت نور چه کرده ایم، وقتی می گوید تک تک ما در استحکام پایه های مالی و علمی جمعیت چه کرده ایم، یعنی جمعیت نور برای تک تک ما است و جمعیت برای یک شخص ثالث نیست و جمعیت برای آقای داودی نیست یا مال (فلان شخص) نیست بلکه  برای تمام اعضاء است پس در سازندگی تک تک ما نقش داریم.

تمام افرادی که در جمعیت نور فعالیت می کنند که تعداد زیادی هستند از جمله؛ کمک راهنما و راهنمای گروه مسافر و خانواده و در کلینیک و مرزبانی و سایت و حتی نگهبانی نظم، مهماندار و… ، یک ریال هیچ کدام مزد نمی گیرند و کرایه ماشین و رفت و آمدشان را خودشان می دهند.

برای چه این خدمات را انجام می دهند، می گویند یک روزی به ما کمک شد ما به درمان رسیدیم و الان من کمک می کنم تا دیگران به درمان برسند و یک موقع خانواده ها کمک کردند تا یک عضو از خانواده من به درمان رسید حالا من کمک می کنم تا یک عضو از خانواده دیگران به درمان برسد، دقیقاً آن ضرب المثل پیام زیبای فارسی که دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما می کاریم تا دیگران بخورند ولی انسانهای امروزی اکثراً می گویند دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما می خوریم تا دیگران دوباره بکارند، ما این گونه نمی خواهیم بنابراین همه ما باید صحبت کنیم که من در این موضوع چه کرده ام، چون همگی باید به این سیستم کمک بکنیم حالا یا با درهم یا با کرم یا با قلم یا با خدمت و یا در هر قسمتی که وجود دارد.

وقتی که جمعیت نور آغاز شد همین جوری الکی آغاز نشد، حال یک سری معتاد دور هم جمع می شوند و ببینیم چه می شود نبود، بلکه قبل از آن که جمعیت نور تشکیل بشود روش درمان جمعیت و پروتکل درمانی اش و دیدگاه هایش راجع به درمان اعتیاد و نقاط کور درمان اعتیاد که چرا اعتیاد و (انواع دخانیات )درمان ندارد؟

چون اعتیاد از نظر تمامی اندیشمندان جهان بیماری است که غیر قابل درمان می باشد و قابل درمان نیست و این فکر در بین متخصصان بیشتر از بین خود معتادان گمنام نشئت گرفت چون معتادان گمنام معتقد است که چون اگر شخصی 20 سال هم اعتیادش را ترک کرده باشد بعد از 20 سال هم می گویند سلام اصغر هستم یک معتاد، 20 سال مواد نکشیده و هنوز خود را معتاد معرفی می کند و به محض این که مواد را می بیند دستهایشان به لرزه در می آید و کاملاً خود را ایزوله می کند و به همین دلیل می گویند که اعتیاد درمان ندارد و در قسمت علمی هم اعتیاد درمان ندارد و برای همین هم تئوری های داکشن یا تئوری نگهدارنده مطرح شد.

در حال حاضر در سطوح جهانی اعتقاد دارند که اعتیاد درمان ندارد و سم زدایی می کنند و قطع می کنند و ترک دارد ولی درمان ندارد که شخص مسئله اعتیاد را برای همیشه از بین ببرد ولی ما در سیستمی که در کتاب رهایی از منطقه 19 درجه بالایی آتش مطرح شده، اعتیاد کاملاً قابل درمان است بنابراین قبل از آن کتابش نوشته شد و مرحله بعد هنوز در این مرحله جمعیت نور شروع به کار نکرده بود.

اولین مقاله های علمی و دیدگاه نسبت به مواد مخدر تحت عنوان مضرات توتون و دخانیات و 19 اصل آموزش، پیشگیری و درمان اعتیاد در سال 1397 در هفته نامه سیبه، ارائه شد و مقاله پذیرفته شد. که در همایش سراسری تشکل های مردمی در سال 1398 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور جمعی از متخصصان و NGO مردم نهاد و بنیان جمعیت نور برسی گردید.

فکر کنم تا وادی 3 بود و قوانین داخلی مطرح شد و این سیستم به صورت اتوماتیک چه کاری باید انجام دهد تا کمکی باشد برای درمان اعتیاد، در حال حاضر بیش از 3 سال از شروع جمعیت می گذرد و کتاب  19 درجه زمانی نوشته شده بود که هنوز جمعیت نور به وجود نیامده بود ولی تمام مسائلی که در جمعیت نور باید انجام دهد را در این کتاب نوشه شده و شما در حال حاضر می توانید شاهد آن باشید پس از آن زمان پایه سیستم ریخته شد پس از نظر علمی این پایه ها بسیار مستحکم شد و از جهت دیگری قبل از این که جمعیت نور طراحی شود و گروههای دیگر که فقط یک گروه خود درمان بود و بنیان جمعیت در آنجا خیلی از مسائلی را که آموزش گرفته بود استفاده کرد.

کوری عصا کش کور دیگر باشد / نه هر کی سر تراشید قلندری باشد

پایه های مالی جمعیت نور: در روز اول یک چیزی من مد نظرم بود و آن چیزی که من مد نظر داشتیم این بود که باید روی پای خودمان باشیم و به هیچ کسی نیاز و کمکی نداشته باشیم و کمک هیچ کسی را نپذیریم و همیشه گفتم گاوی که نان گدایی بخورد شخم نمی زند، اگر بشویم یک NGO و کاسه گدایی دستمان باشد و جلوی این اداره و آن اداره برویم که نمی شود و اصلاً این کار را نکرده ایم.

به نظر نگهبان جمعیت نور پولدارترین افراد، اعضاء هستند یعنی معتادین همه گدا نیستند و معتادین داریم که برج ساز هستند و کارخانه دار و تاجر هستند و با سواد ترین افراد را در معتادان می بینید و دکترا دارند و لیسانس دارند و مقام و منصب از هر کجایی بگویید ما در اینجا داریم و در هر شغلی و در هر حرفه ای بخواهید در بین ما است و قوی ترین پول و قوی ترین ثروت و قدرت و مقام مسئولین در این افراد هست فکر نکنید معتادین فقط آدمهای گدا هستند بنابراین ما از چه کسی برویم گدایی کنیم، حالا یک گروهی بود که فقط کارتن خوابها و گداها بودند می گفتیم چیزی ندارند ولی برای جمعیت نور زشت است. ما افراد توانایی داریم، و هر موقع هر چیزی بخواهیم خود بچه های جمعیت نور خودشان می دهند،

گوهری کز صدف کان و مکان بیرون است / طلب از گم شدگان لب دریا می کرد

همه ما به عنوان یک انسان هستیم و خداوند اختیار و عقل و شعور به ما داده، فقط ما خودمان را گم کرده ایم و اگر به خودمان متکی باشیم باور کنید قویترین نیروها در هر کدام از ما ها ذخیره شده است، انرژی ها و نیروهایی وجود دارد که مانند قله های آتش فشان در همه افراد و ما ذخیره شده و ما فقط باید بخواهیم و در جهتش حرکت کنیم، اگر نشستیم از نادانی خودمان است و از این است که ایمان نداریم و انسان را نمی شناسیم و اعتقاد نداریم.

چون بچه های جمعیت نور در جمعیت به سلامتی رسیده اند و سیستم به گونه ای است که جواب داده است و شخص آمده در اینجا درمان شده است و هستی اش را گرفته است بنابراین حاضر است جانش را در این راه بدهد چون جواب گرفته است، چون به سلامتی رسیده است، چون مسئله اعتیاد را برای همیشه حل کرده است بنابراین به هر کدام از بچه ها که بگوییم با هر مقدار انجام می دهند.

ان جی او نباید از دولت پول بگیرد اگر این کار را بکند می شود سازمان بهزیستی و اصلاً دیگر NGO  نیست و می شود سازمان بهداشت و …، ما نباید از دولت پول بگیریم و بگوییم که چرا دولت به ما کمک نمی کند اگر دولت یک سری امکانات قرار بدهد خیلی خوب است و جاهایی را بدهد عالی است ولی NGO باید خودکفا باشد، پس ما باید به خودمان متکی باشیم و هر کدام از ما باید سعی کنیم در استحکام پایه های مالی و علمی جمعیت نور کوشا باشیم و از نظر علمی می توانیم حمایت کنیم باید حمایت کنیم و از نظر خدمت می توانیم باید انجام بدهیم، حتی 2 تا چای می توانیم دست آدمها بدهیم باید بدهیم و 2 سطل آشغال را می توانیم خالی کنیم باید بکنیم و هر کاری می کنیم برای خدمت به خودمان انجام بدهیم تا یک فضایی برای آیندگان بوجود بیاید و همانطور که ما به درمان رسیدیم بقیه هم به درمان برسند.

این مجموعه کارهایی است که ما تاکنون انجام دادیم و جمعیت نور در وضعیت بسیار بسیار مناسب و خوبی قرار دارد و باید این را ما ادامه بدهیم و مسئله دیگری که باید همیشه یاد داشته باشید، هیچ وقت و هرگز در مسائل سیاسی مداخله نکنید. و در مسئله مالی باید به خودمان متکی باشم، اگر به دیگران متکی باشیم نابود می شویم و از بین می رویم، وقتی که پول از کسی می گیریم سرنوشتمان در اختیار شخص دیگر می شود و اگر پول را ندهد نابود می شویم و ما باید همان NGO باشیم که روی پای خودمان بایستیم و علمی باید به خودمان متکی باشیم باید تولید علم داشته باشیم و تولید علم هم داریم  و انشاالله بتوانیم در این قضیه موفق باشیم.

تهیه و تنظیم: گروه کاوشگران،جمعیت احیای انسانی نور سینا

مورخ : آبان ماه 1399

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *