تحقیق و مقالـه: حکم عقل در جسم یا شهروجودی

وادی چهارم و تاثیر آن روی من
دسامبر 9, 2020
جهان بینی در ورزش
دسامبر 18, 2020

بسم الله الرحمن الرحیم

حکم عقل درجسم یا شهر وجودی
خداوند هستی را برپایه اضداد بنا کردتا کسب دانایی برای انسان امکان پذیر باشدو بتواند با اختیار درمسیرتکامل قدم نهاده و درادامه و حرکت باحالی خوش به مکانی بازگردد که از آن انشعاب یافته است .
غیر از خداوند که ضدی ندارد و ذات وی پنهان ، اما از روی تجلی اش که همانا هستی است قابل فهم و درک است ، ظهور و بروز هستی به واسطه اضداد امکانپذیر و در واقع رکن اساسی شناخت ، فهم ، درک و معلم اول بشر میباشد .
پس به ضد نور دانستی تو نور ضدرا مینماید در صدور
نور حق را نیست ضدی در وجود تا به ضد اورا توان پیدا نمود
اما این تضاد در هستی و موجودات آن در در ظاهر است و در باطن یکی هستند و تقویت کننده یکدیگر :
آب و آتش بین و باد و خاک را دشمنان چون دوستان آمیخته
گرچه کژ بازند و ضدان اند لیک همچو تیرند و کمان آمیخته
معمار بزرگ به جهت یافتن ، دانستن ، فهم و درک کردن هستی و ارتباط با دنیای درون و بیرون ابزاری را نیز دراختیار انسان و سایر موجودات قرار داد که نام آن « حس » است .
در تعریف حس آمده که : حس اولین نیروی بکارگیری عقل است .
به طور مثال زمانی که احساس گرسنگی شود ، عقل به کار افتاده و به جهت رفع آن اقدام میشود .
حس ها به دو بخش حس های درونی و بیرونی تقسیم و با قابلیت فرستندگی و گیرندگی ، وظیفه دریافت و جمع آوری اطلاعات از دنیای درون و بیرون را دارند . همانند دریافت حسی از دیدن غروب آفتاب و یا ارسال حس محبت و عصبانیت به دیگری . کیفیت و صحت دریافت و یا ارسال « حس پالودگی » و « ناپالودگی حس » ، دانایی و میزان آن و پیشینه در تاثیرگزاری در اشخاص از اهمیت بالایی برخوردار است .
اطلاعات دریافت شده پس از ترجمه توسط مغز به بخش های دیگری که همان عقل است منتقل میشود . عقل که از آن به عنوان پیامبر درون و سنگ محک و سنجش یاد میشود ، دارای فر اهورایی است و همانند ترازو عمل میکند و خوراکش دانایی است و همینطور وظیفه فهم ، درک و برداشت ، تصمیم گیری و صدور فرمان نیز به عهده عقل است .
عقل هیچگاه اشتباه نمیکند مگر بواسطه دریافت اطلاعات غلط و ناکافی بواسطه حس آلوده و یا درگیر شدن با امیال و خواسته های نا معقول که به جهت رسیدن به خواسته های خود با وارونه جلوه دادن مسائل و یا زیبا نشان دادن زشتیها سعی در به اشتباه انداختن فرمانده بزرگ ( عقل ) را دارد .
جان بابا گویدت ابلیس هین تا بدم بفریبدت دیو لعین
اینچنین تلبیس با بابات کرد آدمی را این سیه رخ مات کرد
همانطور که گفته شد عقل همانند ترازوست ، پس برای ترازو فرقی نمیکند که چه چیزی را با آن مورد سنجش قرار دهند . طلا ، خاک ، خیر یا شر
و نتیجه حاصل از این سنجش نشانگر توان عقل در برخورد ، تصمیم گیری و حل مسائل پیش رو خواهد بود .
هم ترازو را ترازو راست کرد هم ترازو را ترازو کاست کرد
از آنجا که ترازو برای سنجش نیاز به دو کفه دارد فلسفه وجود اضداد نیز معنا پیدا میکند و در واقع انسان زمانی چیز درستی را میپذیرد که غلط ها را تجربه کرده باشد و همچنین فلسفه عملکرد عقل در دو جهت ارزشها و ضد ارزشها است .
هرجنس دانایی که از طریق حس به عقل داده شود ، آن را با دانایی موجود سنجیده ، فهم ، درک ، برداشت ، تصمیم گیری کرده و فرمان صادر میکند. به هرمیزان که حس آلوده باشد درگیری و کشمکش عقل و نیز سالم و یا ناسالم بودن نتیجه حاصل از صدور فرمان شدت و ضعف پیدا خواهد کرد .
درمورد رسیدن به نتیجه نا سالم و از آنجا که همه ملزم به اجرای فرمان عقل هستند ، امیال و نیکی ها نیز قربانی خواهند شد و گویی تر و خشک با هم میسوزند . همانند دانش مصرف الکل و مواد مخدر که بواسطه آن حس های آلوده و اطلاعات نادرست به عقل داده شده ، که این منجر به غرق شدن فرد در تاریکی و دور شدن از ارزش ها و بالعکس دانایی درمان در جمعیت نور پالودگی حس ها ، دورشدن از تاریکی و باعث رفتن به سمت روشنایی و حال خوش میشود .
اختیار یکی از بزرگترین موهبت های خداوند به انسان و عقل حافظ آن از سوی بزرگترین دشمن انسان ، که جهل و نادانی خودش است مورد حمله قرار گرفته و عقل نیز به بسان فرمانده جنگی ، برای غلبه بر دشمن نیاز به اطلاعات دارد که اگر این اطلاعات به شکل درست و کامل در اختیارش قرار بگیرد به پیروزی اش خواهد انجامید .
از آنجا که هر تصمیم گیری عقل منجر به نتیجه ای چه در جهت خیر یا شر ، تاریکی یا روشنائی خواهد شد که در ادامه عدالت اجرا و تقدیر نیز رقم خواهد خورد ، با تفکر میتوان فهمید که خوراک عقل که همان دانایی است بواسطه چه حسی ( آلوده یا نا پالوده ) تحت کدامین امیال و از چه منابعی تامین شده است .
نتیجه گیری
هنگامی که به نتیجه ناسالم رسیدیم وقت آن است در صدد رفع نواقص برآمده ، خوراک سالم به عقل داده و فرماندهی مطلق را به عقل باز گردانیم که این امر را به زیبایی تمام در جمعیت نور می بینیم و روش آن را فرا میگیریم .
ازهمه اوهام و تصویرات دور نور نور نور نور نور نور
با تشکر
تهیه و تنظیم : مسافر مهدی

مورخ : 1399/9/22

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *