وادی اول و تاثیر آن روی من

الهام از ماه مبارک رمضان
مارس 29, 2022
دانایی، دانایی موثر، سواد
آوریل 12, 2022

بسم الله الرحمن الرحیم

دستور جلسه این هفته: وادی اول و تاثیر آن روی من:

کشف حقیقت جهان هستی در تفکر است، پس لازم است با تفکر حرکت کنیم.

قبل از هر چیز طبق معمول یادآور می شویم که بر اساس پروتکل روش درمان تدریجی یا کاهش پله ای مصرف با استفاده از داروی اپیوم یا اپیوم تینکچر (B.M.T) برای رسیدن به درمان قطعی اعتیاد، یعنی نقطه ای که مصرف کننده مواد مخدر به جایگاهی برسد که در آن جایگاه نه تنها مواد مخدر مصرف نمی کند، بلکه در درون او هیچ گونه میل و خواستی برای مصرف مواد مخدر وجود نداشته باشد و علامتی از حالت های اعتیاد گونه در چهره، آناتومی و رفتار او مشاهده نشود و به راحتی و به دور از ناآرامی ها و دل نگرانی های زمان اعتیاد، در آرامش و آسایش به زندگی خود ادامه دهد، بایستی سه ضلع مثلث درمان اعتیاد یعنی، جسم، روان و جهان بینی او به تعادل کامل برسد. مصرف کننده موادمخدر برای رسیدن به این نقطه راه سخت و طولانی و در عین حال شیرینی را بایستی بپیماید که نقطه آغاز آن دستور جلسه این هفته است. این دستور جلسه مستقیما مربوط به ضلع جهان بینی درمان اعتیاد است و تاثیر بسیار مهم و شگرفی در موفقیت ما دارد.

وادی اول می گوید: کشف حقیقت حقیقت جهان هستی در تفکر است و بدون تفکر آنچه هست رو به زوال می رود. ببینیم در متن وادی اول نوشته آقای محمد داودی کارشناس روانشناسی، مطالب چگونه آغاز می شود.

علم پیچیده نیست، کشف هر علمی با اندیشه و تفکر آغاز می شمود. در این وادی بهتر است بدانیم چگونه همه چیز پیدا می شود و یا همه چیز خلق می شود، برای پیدا شدن یا به وجود آمدن و یا خلق شدن، اولین قدم یک فکر است و یا یک اندیشه و این اندیشه آغاز خلق است. بنابراین همه انسان ها برای پیدا شدن لازم است تفکر نمایند و نیروی القا و احیا و تحرک هم موجود می باشد به عبارتی همه چیز اول مثل صفحه سفید نقاشی است، سپس ذره ذره تصویر پدیدار می گردد و از معنی آن هم زشت و زیبا و هم خوب و بد پدیدار می شود .

پس اول باید تفکر نمود “

وادی اول ، مصرف کننده مواد مخدر که بارها و بارها اقدام به ترک نموده و موفق نشده است را مورد خطاب قرار می دهد و به او تفهیم می کند که علت شکست های پی در پی او چه بوده است در این وادی تاکید می شود که با خواندن این وادی نمی خواهیم همین امروز تصمیم به ترک و قطع مصرف بگیریم، زیرا این حرکت یعنی ترک و قطع ناگهانی مصرف، حرکتی بدون تفکر و بی نتیجه است که نمی خواهیم آنرا تکرار کنیم، بلکه می خواهیم با تفکر راهی منطقی و اصولی برای درمان قطعی اعتیاد بدون عود، برگشت، و یا ریپلیس را بیابیم، این وادی نقطه آغازی است برای حرکتی اصولی و صحیح برای درمان اعتیاد. مطالعه این وادی در کنار مقالات علمی جمعیت نور و کتاب رهایی از منطقه 19 درجه بالایی آتش مقدمات حرکت مصرف کننده مواد مخدر برای درمان اعتیاد را فراهم می کند و نقطه آغاز یا مبدا حرکت را به روشنی ترسیم می نماید.

همان گونه که در ابتدای متن وادی اول اشاره می شود، تفکر نقطه آغاز خلق و پیدایش است. برای خلق و به وجود آوردن هر چیزی، حتی درمان و رسیدن به رهایی بایستی تفکر نمود و این تفکر بایستی اصولی و منطقی و بر مبنای واقعیت و با داشتن اطلاعات درست و صحیح باشد، جمعیت نور اطلاعات و دانش درمان اعتیاد را در اختیارمان قرار می دهد و بر اساس این داشته ها می توانیم برای درمان اعتیاد و رسیدن به رهایی، درست و منطقی فکر کنیم. البته در مراحل بعد و وادی های بعدی می آموزیم که تفکر به تنهایی کاری از پیش نمی برد و بایستی در ادامه به اجرا گذاشته شود و تفکر خود یک مثلث کامل است ، اما در این مطلب فرود ما روی اهمیت بسیار زیاد موضوع تفکر می باشد.

در کتاب اندیشه و جهان بینی، تعاریف بسیار زیبا و دقیقی از تفکر ارائه شده است و جایگاه تفکر در دانایی ما نیز کاملا مشخص شده است، این تعریف عبارت است از این که تفکر حرکت از یک نقطه مجهول برای رسیدن به یک نقطه معلوم است. یا به سخن دیگر تفکر ی درست و منطقی است که مجهولات را برای ما روشن کند. برای درمان اعتیاد بدون در دست داشتن اطلاعات و شناخت کافی، دنیایی از مجهولات و سوالات بی پاسخ وجود دارد اما زمانی که با علم درمان اعتیاد آشنا می شویم و مقاله علمی اصول شناخت اعتیاد (19اصل) را مطالعه کنیم، تفکر ما یک تفکر درست خواهد بود و مجهولات ما تبدیل به معلومات می شود. تمامی سوالات بی پاسخ ما پاسخ داده می شود. صورت مسئله اعتیاد دقیقا صورت سوالات ما را در حوزه درمان اعتیاد پاسخ می دهد و دلیل شکست های پی در پی خود را متوجه می شویم.

در این وادی اشاره می شود که در کنار تفکر، نیروی القاء و احیاء و تحرک نیز موجود می باشد. تفکر ما برای درمان اعتیاد و در ادامه سایر موفقیت های زندگی در کنار این مثلث یعنی القا، احیا و تحرک بهترین نتیجه را خواهد داد. یعنی اگر بتوانیم تفکر را مکمل این مثلث نماییم. احیا، القا و تحرک برداشت دیگری از مثلث درمان اعتیاد یعنی جسم، روان و جهان بینی می باشد.

اگر دقت کنیم می بینیم که در قسمت جسم حرکت اختصاصی ما برای رسیدن به تعادل جسمی و فیزیولوژی، عملیات تیپرینگ و کاهش پله ای مصرف داروی اپیوم و اپیوم تینکچر است، اما این به تنهایی کافی نیست.

هدف ما در درمان اعتیاد از نقطه نظر تعادل جسمی و فیزیولوژی، احیا و زنده شدن جسم است، بنابراین جسم و احیاء با هم منطبق هستند، اما چه زمانی احیاء اتفاق می افتد؟

زمانی که کارکرد ما روی دو ضلع دیگر یعنی روان و جهان بینی نیز به کمک ضلع جسم بیاید، در آن موقع پس از طی دوره ۱۱ ماهه درمان اعتیاد در جمعیت نور احیاء را به وضوح در جسم خود مشاهده خواهیم کرد.

در ضلع جهان بینی، حرکت اختصاصی ما برای رسیدن به تعادل، آموزش و رسیدن به دانایی است، در پروسه آموزشی درمان اعتیاد، مصرف کننده مواد مخدر در طول ۱۱ ماه آموزش کاملی را برای رسیدن به درمان قطعی اعتیاد و رسیدن به رهایی می بیند، سفر اولی هایی که با تمام وجود به این آموزش ها توجه می کنند و این آموزش ها را به خوبی فرا می گیرند، درست زندگی کردن، سالم بودن و در یک کلمه صراط مستقیم به آن ها القاء می شود. اتفاقی که در ضلع جهان بینی روی می دهد، القاء است، فرصت نداریم که به مفهوم کامل القاء اشاره کنیم اما در فیزیک گفته می شود که القاء زمانی اتفاق می افتد که بدون تماس فیزیکی، دو جسم یا شی یا جریان تحت تاثیر یکدیگر قرار بگیرند. مثلا اگر در یک سیم برق جریان قوی برق وجود داشته باشد، اگر سیم دیگری در نزدیکی آن باشد، بدون تماس، جریان ضعیفی در آن سیم نیز به وجود خواهد آمد.

در بخش جهان بینی، مصرف کنندگان مواد مخدر خواه ناخواه تحت تاثیر جهان بینی رهایافتگان از اعتیاد قرار می گیرند و خواست رهایی بیشتر از پیش در آن ها ایجاد می شود. در این مسیر شخص به جایی می رسد که دیگر نمی تواند حالت های معتاد گونه زمان مصرف را داشته باشد.
زمانی که لذت و شیرینی صداقت را آموخت و به او القاء شد دیگر نمی تواند دروغ بگوید، زمانی که شیرینی رهایی را چشید، دیگر نمی تواند مصرف کننده باشد، زمانی که لذت صراط مستقیم را چشید و به او القاء شد، دیگر نمی تواند غیر از این باشد.

بنابراین اگر دقت کنیم، ضلع جهان بینی مثلث درمان اعتیاد نیز با القا منطبق می شود، اما تعادل جهان بینی آن گونه که مد نظر جمعیت نور می باشد، یعنی القای درست زندگی کردن و سالم بودن زمانی به جایگاه مطلوب خود می رسد که ضلع جهان بینی در کنار دیگر اضلاع مثلث درمان اعتیاد یعنی جسم و روان قرار بگیرد.

تحرک و روان :

در ضلع روان، ابتدا بایستی ببینیم که عدم تعادل روانی مصرف کننده به چه مفهوم است. قطعا این عدم تعادل روانی به معنی خدای نکرده دیوانه بودن یا تیمارستانی بودن نیست البته داخل پرانتز باید بگوییم که برای مصرف کنندگان شیشه به معنی دیوانه بودن و تیمارستانی بودن نیز هست اما برای سایر دسته ها مثل تریاکی ها، شیره ای ها… چنین چیزی نیست. عدم تعادل روانی به مفهوم افسرده بودن و گوشه گیربودن، کم تحرک بودن، منزوی بودن و دوری از جمع و هماهنگ نبودن با زندگی، اجتماع، خانواده و جامعه است.

در جمعیت نور معتقدیم که این عدم تعادل روانی ریشه در تعادل جسم دارد و با به تعادل رسیدن جسم، روان نیز به تعادل کامل خواهد رسید. اما باید بگوییم که این تعادل زمانی به شکل کامل و مطلوب خود را نشان می دهد که ضلع روان در کنار جسم و جهان بینی قرار بگیرد. یعنی تعادل جهان بینی نیز در کنار تعادل جسمی، نقش بسیار تعیین کننده ای در تعادل روانی دارد.

مثلا وادی دوم که مربوط به جهان بینی است، به وضوح روی ضلع روان درمان اعتیاد اثر می گذارد و احساس پوچی و نا امیدی را از بین می برد.
ممکن است سوال شود که بسیار خوب در ضلع جسم عملیات تیپرینگ و در ضلع جهان بینی هم آموزش و دانایی حرکت های اختصاصی محسوب می شوند. حالا حرکت اختصاصی ما در ضلع روان چیست؟ حرکت اختصاصی ما در ضلع روان، موضوعی است که در جمعیت نور تحت عنوان بازیگر بودن و خدمت کردن از آن یاد می شود. برای همین در جمعیت نور اینقدر تاکید می شود که بایستی بازیگر بود و خدمت کرد، زیرا این حرکت که در مجموع می توانیم تحت عنوان تحرک از آن یاد کنیم دقیقا مربوط به تعادل روانی ما و خروج از حالت هایی چون منزوی بودن، افسردگی و گوشه گیری است. به جای دوری از جمع، به جمع نزدیک می شویم، در جمع صحبت می کنیم و خدمت می کنیم.

بنابراین تحرک نیز کاملا با ضلع روان منطبق است. در اینجا متوجه می شویم که وقتی گفته می شود نیروی القا، احیا و تحرک نیز موجود می باشد به چه مفهوم است.

در پروسه درمان اعتیاد در جمعیت نور درست فکر کردن را می آموزیم، در ادامه به تفکرات خود عمل کردن را نیز می آموزیم، در پروسه درمان اعتیاد در جمعیت نور جسم و روان و جهان بینی ما به تعادل می رسد آنگاه تفکر ما سالم ترین تفکر خواهد بود، می آموزیم که به چه فکر کنیم و به چه فکر کنیم، می آموزیم که تفکر آغاز خلق است و اگر به چیزی فکر کنیم باید بدانیم که گام اول را برای خلق و به وجود آوردن آن بر می داریم. پس باید خیلی مواظب باشیم که به چه چیزهایی فکر می کنیم زیرا به هر چه فکر کنیم، باید منتظر روی دادن و اتفاق افتادن آن نیز باشیم.

اگر به شکست و نتوانستن فکر کنیم، باید منتظر روی دادن و اتفاق افتادن آن نیز باشیم. اگر به موفقیت و پیروزی فکر کنیم، باید منتظر وقوع آن باشیم، در این وادی یاد می گیریم قبل از هر انجامی ابتدا فکر کنیم، درست فکر کنیم و در پی کشف مجهولات و ترسیم راه باشیم، نه اینکه مانند زمان اعتیاد اول انجام بدهیم و بعد فکر کنیم.

در وادی اول می آموزیم که از این موهبت و از این قدرت عظیم که به انسان داده شده است درست استفاده نماییم. قدرت تفکر انسان قابل قیاس با موجودات دیگر نیست. در سوره بلد اشاره می شود که خداوند انسان را بر سر دوراهی هدایت کرد ( وَ هَدَیناهُ نَجدَین ). این دو راهی بیانگر اختیار انسان است. اگر موضوع اختیار با آن درجه اهمیت و عظمت به انسان تفویض شد، در کنار آن، قدرت تفکر و تعقل نیز داده شد تا بتواند از عهده اختیار برآید. طبق بیان کلام الله شریف، هر مصیبتی که به انسان اصابت می کند، چیزی نیست مگر اینکه انسان با دستان خودش آن مصیبت را برای خود به وجود می آورد. تمام بدبختی ها و خرابکاری های ما در طول زندگی از جمله اعتیاد و مصرف مواد مخدر، چیزی جز فکر نکردن و بدون تفکر عمل نمودن نیست. زیرا بدون تفکر همه چیز رو به زوال می رود. بدون تفکر همه چیز نابود می شود و از دست می رود و با تفکر همه چیز ساخته می شود.

به شما عزیزان توصیه می کنیم جهت آشنایی بیشتر با موضوع بسیار مهم وادی اول، متن کامل نوشتار این وادی و همین طور کتاب اندیشه و جهان بینی را مطالعه فرمایید.

این جهان کوه است و فعل ما ندا          سوی ما آید نداها را صدا

تهیه و تنظیم: گروه کاوشگران جمعیت نور

مورخ: 19 فروردین 1401

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *