وادی دوم و تاثیر آن روی من

کمک جمعیت نور به من و کمک من به جمعیت نور
فوریه 1, 2022
وظایف رهنما و رهجو
فوریه 16, 2022

بسم الله الرحمن الرحیم

هیچ انسانی، جهت بیهودگی، در قالب جسم به حیات قدم نمی نهد، مگر به خویشتنِ خویش بیندیشد.

در وادی اول ، آموختیم که؛ کشف حقیقت در جهان هستی تفکر است. آموختیم که باید تفکر کنیم، درست فکر کنیم، قبل از هر  انجامی، به انجام و چگونگی  انجام فکر کنیم، سعی کنیم به خیلی چیز ها فکر نکیم، آموختیم  که تفکر  یک حرکت درونی است که ترسیم کننده رفتارهای بیرونی است. تفکر، حرکت از یک نقطه مجهول برای رسیدن به یک نقطه معلوم است برای اینکه مجهول به معلوم تبدیل شود.

تفکر مثبت، رفتار مثبت  و رویداد مثبت و تفکر منفی، رفتار منفی، حال بد و اتفاقات بد را به دنبال خواهد داشت. آموختیم که تفکر، آغاز خلق است و هر رویداد، اتفاق و یا هر وضعیتی در زندگی ما بوجود می آید و خلق می شود، نقطه آغاز آن، از تفکر ما بوده است .آموختیم برای درمان اعتیاد باید فکر کنیم و نقشه ای دقیق و حساب شده ترسیم نماییم که راه به عقب نداشته باشد .

و اما وادی دوم: هیچ انسانی، جهت بیهودگی، در قالب جسم به حیات نمی نهد، مگر به خویشتنِ خویش بیندیشد.

زمانی که مصرف کننده مواد مخدر، برای شروع درمان و آغاز سفر اول، به وادی اول می رسد و به آن عمل می کند، وقتی فکر می کند به خودش  و کارهایی که انجام داده و تخریب هایی که به وجود آورده، چه موقعیت ها و چه فرصت هایی را از دست داده، چه ضربات سهمگینی به خود و اطرافیان خود وارد کرده است، چه آسیب هایی در جسم خود به وجود آورده، زمانی که فکر می کند که چه راه سخت و طولانی  را باید برای رسیدن به درمان اعتیاد و جبران تخریب ها طی نماید و در پیش روی دارد، در مقابل این هجمه، ممکن است ضعف و ناامیدی بر او مستولی شود. به دنبال نا امیدی، احساس پوچی به او دست می دهد، از خودش و هستی و حتی از خداوند گله و شکایت دارد.

اصولاً، حرکت در مسیر ضد ارزشها و روی آوردن به مسائل منفی و مخرب و خارج شدن از صراط مستقیم، ایجاد حس منفی می نماید، مانند احساس ناامیدی و پوچی. این احساسات خاص زمانی است که انسان از مسیر صحیح زندگی خارج شده است .
در این حالت، از خداوند می پرسد که چرا مرا خلق کردی، چرا بایستی من این همه بدبخت باشم، چرا این همه خرابکاری کردم چطور می توانم این همه خراب کاری را درست کنم؟

زمانی که مصرف کننده مواد مخدر تصور می کند که همه چیز تمام شده و دیگر نمی تواند به زندگی برگردد، آنطور که وادی دوم اشاره می نماید، در وحله اول، این توجیه است برای فرو رفتن بیشتر در تاریکی ها و نشان از دست دادن اعتماد به نفس می باشد. تسلیم در مقابل نابودی محض و عدم تلاش برای رهایی.

رسیدن به این نقطه، درست چیزی است که شیطان یا نیروی منفی یا نیروی بازدارنده می خواهد. آرزوی هر فرمانده جنگی این است که حریف، قبل از نبرد، خودش عقب نشینی کند.

عقب نشینی ما در مقابل نیروی منفی و دست از تلاش برداشتن و تسلیم شدن در مقابل نابودی، پیروزی راحت و بدون زحمتی است برای نیروی بازدارنده یا شیطان.

وادی دوم، در این مقطع و برای از بین بردن این تفکرات مخرب و ویرانگر و احساس پوچی، بیهودگی و نا امیدی، مطرح می شود.

نا امیدی، یکی از مخرب ترین حس هایی است که ممکن است به سراغ انسان بیاید .

انسان موجود قدرتمندی است و خداوند نیروها و قدرت های عظیمی را به او داده است. نیروی منفی خوب می داند که انسان با وجود این نیروها و قدرت ها، شکست ناپذیر است. شیطان، خوب می داند که انسان را از بیرون نمی تواند شکست دهد. به همین دلیل، تمام توان خود را به کار می گیرد، تا این نیروها را از درون، خنثی کند. نا امیدی، یکی از همین ترفندها است.

نیروی منفی، با استفاده از حس نا امیدی، موتورهای تولید کننده نیروهای انسان را از درون خاموش می کند. اینجاست که انسان از حرکت باز می ماند. خودش، خودش را متوقف می کند، این حس، به قدری خطرناک است که حتی ممکن است انسان را به جایی برساند که خودش، خودش را نابود کند و دست به انتحار و خودکشی بزند. همانطور که قبلاً اشاره شد، این، درست چیزی است که نیروی منفی می خواهد. توقف و سکون.

 در اینجا مفهوم  بازدارندگی نیروی بازدارنده را تا حدی درک می کنیم. شکست انسان با استفاده از نیروی خود انسان. این تکنیک نیروی منفی است. شیطان در مقابل انسان، از تکنیک های بسیار پیچیده و پیشرفته ای استفاده می کند .

هیچ مانسانی جهت بیهودگی در قالب جسم به حیات نمی نهد. مگر به خویشتنِ خویش بیندیشد، حتی اگر خود به هیچ فکر کند .

وادی دوم با پیام بسیار زیبای خود، ما را در مقابل این نقشه نیروی منفی، تجهیز و آماده می کند .

وادی دوم به ما می گوید: هیچ انسانی و مخلوقی در این جهان و در این هستی به جهت بیهودگی خلق نشده است، همه و همه از ریز و درشت و از اول تا آخر، همه دارای نقش و عملکرد خاص خودشان هستند که هیچ چیزی نمی تواند جای آن نقش و عملکرد را پر کند. هیچ کدام از ما به هیچ نیستیم حتی اگر خود به هیچ فکر کنیم، همه ما دارای خصوصیات و توانایی های خاص خودمان هستیم که نظیر آن وجود ندارد. هر یک از ما، نسخه ای منحصر به فرد از قدرت ها و توانایی هایی هستیم که خداوند به ما داده است .

وادی دوم می گوید : اگر به تمام هستی نگاه کنیم، خواهیم دید، امکان ندارد چیزی را پیدا کنیم که به جهت بیهودگی پا به هستی گذاشته باشد، اگر هم به مطالبی برسیم که تصور کنیم بیهوده است، باز هم باید مطمئن باشیم که این پندار و تصور نادرست ماست و نتوانسته ایم به هسته درون یا فلسفه وجودی آن پی ببریم.

انسان هم موقعی پا به هستی گذاشت، نیروی مافوق یا قدرت هستی، او را به یک دوراهی هدایت کرد و این دوراهی، یکی تاریکی هاست و یکی روشنایی ها.

یک مصرف کننده مواد مخدر، ندانسته، راه تاریکی ها را انتخاب نموده و در این راه به نقطه ای رسیده است که توانایی های او، زیر خروارهای اعتیاد و تخریب های آن، مدفون شده و اثری از آن دیده نمی شود. طبیعی است که در چنین حالتی، شخص  احساس پوچی و نا امیدی و بی خاصیت بودن کند .یکی از نتایج حرکت در مسیر ضد ارزش ها، همین احساس گناه کار بودن و پوچی است.

باید دانست که این وضعیت و این احساس قابل  تغیر است و اگر بخواهیم، می توانیم آن را تغیر دهیم. البته  اگر بخواهیم.

بقول استاد: در بعد حیات مادی، چنین است که می بینید، انسان گاهی مانند پرنده ای است که بر یک کشتی سوار است و دنیا را از همین روزنه می بیند، و گاهی با یک بلم کوچک تا بیکران می رود و می اندیشد که حتی بلم را به پرواز در آورد و زمانی در جایی می ماند و به علت و معلول های آن، فکر نمی کند .

نیک می داند که باید مکان را تغییر بدهد؛ اما در میان آب های پرتلاطم، اسیر می شود تا به خشکی برسد .

طوفان همچنان ادامه دارد و در این مقوله، باید به نیروهای درون خود، فکر کند و از قدرت آن ها قوت بگیرد .

بایستی خوب جوانب امر را در نظر آورد که چگونه از نیروهای الهی خفته درون، برای آزادی خود از گیر آب سود جوید.

باید از آنچه که توسط حق تعالی در وجود آدمی نهاده است به جای خود، مورد استفاده قرار بدهیم که معلمی خواهیم بود، برای آینده .

در اندیشه های بهتر، وسعت عمل به وجود آورید و برای کشتی خود که لازمه هستی و ادامه حیات در آن است، نوعی دیگر باشید .می دانید که کار ابتدا مشکل است ، اما لنگر کشتی را از آب بکشید .

شروع حرکت در بیکران و آغازی تازه برای جان بخشیدن می شود.

مصرف کننده مواد مخدر که به شدت احساس پوچی، یاس، نا امیدی و بیهودگی می نماید، فقط کافیست حرکت کند،  فقط کافیست که سفر خودش را آغاز کند و در صراط مستقیم قرار گیرد. در این حالت خیلی زود احساس او تغییر می کند. دیگر احساس پوچی و نا امیدی نخواهد. دیگر احساس ضعف نخواهد کرد، بلکه احساس بودن، مفید بودن و موثر بودن در او به وجود می آید و با ادامه حرکت و مخصوصاً، آموزش دیدن و خدمت کردن، این احساس به شدت تقویت می شود .

تا جایی که دیگر اثری از نا امیدی و پوچی در او مشاهده نمی شود. مصرف کننده مواد مخدر در اوج تخریب، وقتی سفر اول خود را آغاز می کند، حتی  بعد از گذشت چند روز و کاهش حتی یک استپ از مقدار مصرفش، تغییرات را در او به وضوح می بینیم، احیا و تحرک او را می بینیم. تغیرات چهره و تغییرات تفکر و دیدگاه .

در ادامه سفر، او در می یابد که نه تنها به جهت بییهودگی قدم به حیات ننهاده، بلکه برای هدف بسیار والا، مقدس و ارزشمند، پا به عرصه حیات نهاده است. در این حالت، برای خودش و برای زندگیش و برای خدمتش و برای نقشی که ایفا می کند، بسیار ارزش قائل است، خودش را دوست دارد و دیگران را هم دوست دارد و برای دیگران و برای توانایی های دیگران هم ارزش بسیاری قائل است، همانگونه که برای خودش ارزش قائل است .

تهیه و تنظیم: گروه کاوشگران جمعیت نور

مورخ: بیستم آبان ماه 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *