وادی چهارم و تأثیر آن روی من
فوریه 11, 2020
هفته درختکاری و 9 سال رهایی نگهبان جمعیت نور سینا S 19 مبارک باد
فوریه 26, 2020
راهنما باید به گونه ای عمل نماید که هر چه به رهجو می گوید، رهجو آنها را در خود راهنما ببیند. اگر به رهجو چیزی بگوییم که در خود راهنما نمود نداشته باشد و دیده نشود، آن گفته ها اصواتی پوچ و بی اثر خواهد بود…
وظایف راهنما و رهجو

جمعیت نور سینا بر اساس اصل پذیرفته شده کمک فرد رها شده از دام اعتیاد ، به فرد در حال مصرف مواد مخدر ، فعالیت می کند. امروزه در تمام دنیا ، این اصل به عنوان یکی از قوی ترین راهبردهای فعالیت در حوزه اعتیاد و درمان ، شناخته می شود . البته جمعیت نور به نوعی ، این اصل را ارتقا داده و معتقد است که فرد رها شده از دام اعتیاد صرفا به دلیل داشتن تجربه رهایی از اعتیاد نمی تواند راهنمای دیگر مصرف کنندگان مواد مخدر که خواهان رهایی از دام اعتیاد هستند باشد . هر چند او تجربه رهایی را دارد ، اما در این مقوله تجربه به تنهایی کافی نیست، باید ببینیم که او چگونه از اعتیاد رها شده است، با چه روشی و چه متدی، آیا درمان شده است؟ آیا مشکلات او برطرف شده است؟ آیا به تعادل رسیده است؟ یا اینکه فقط مصرف خود را قطع کرده یا به عبارتی فقط ترک کرده است. قطعا در  چنین وضعیتی، که سخت درگیر مشکلات درونی و بیرونی خود می باشد  و از نظر جسم، روان و جهان بینی به تعادل نرسیده و آموزش لازم را ندیده است ، چگونه می تواند به دیگران کمک کند ؟

 در ساختار آموزشی و راهنمایی جمعیت نور، با دو واژه یا دو شخصیت راهنما و رهجو برخورد می کنیم .

راهنما :

 در جمعیت نور به فردی راهنما گفته می شود که بعد از قطع مصرف مواد مخدر و رسیدن به رهایی و درمان اعتیاد (دخانیات) با متد BMT و به تعادل رسیدن شهر وجودی او شامل جسم، روان و جهان بینی، آموزش های جمعیت نور را گذرانیده و در امتحان داخلی کمک راهنمایی جمعیت نور که به منظور انتخاب راهنمایان جدید برگزار می شود شرکت نماید .

 این فرد در صورت کسب نمره قبولی در دو امتحان کتبی داخلی، شامل فنی و جهان بینی، بایستی از جمعیت مرزبانان نمایندگی خود نمره انضباط بگیرد و پس از درج نظریه تایید توسط راهنمای او در فرم درخواست کمک راهنمایی، پوشه حاوی برگه های امتحانی، فرم درخواست کمک راهنمایی، معرفی نامه تربیت بدنی مبنی بر حضور فعال در یکی از رشته های ورزشی و سایر مدارک او  مورد بررسی قرار می گیرد.

 در صورت دارا بودن شرایط قانونی ( قوانین داخلی جمعیت نور سینا ) پس از قبولی در مصاحبه حضوری، و انجام پیمان کمک راهنمایی ، شال مخصوص کمک راهنمایی که شال نارنجی است و نشان کمک راهنمایی می باشد را دریافت می کند. در مرحله بعد او مجوز اعلام کمک راهنمایی و تشکیل لژیون را از دیده بان راهنمایان برای خدمت دریافت می کند . گفتنی است یکی از مواردی که در مصاحبه حضوری مورد ارزیابی قرار می گیرد خدمتهایی است که فرد تاکنون انجام داده است و اگر در بخشهای مختلف جمعیت نور سابقه هیچ گونه خدمتی نداشته باشد در مصاحبه حضوری قبول نمی شود .

شایان ذکر است پروسه راهنمایی در جمعیت نور شامل سه بخش کمک راهنما ، راهنما و استاد راهنما می باشد ، کمک راهنمایی ، اولین دوره فعالیت در این حوزه است که مدت زمان آن 4 سال می باشد.

تا این جا متوجه شدیم که رسیدن به درجه کمک راهنمایی در جمعیت نور به منزله گذشتن از هفت خان رستم است و کار ساده ای نیست و جمعیت نور صرفا به موضوع تجربه یک فرد رها شده از دام اعتیاد ، اکتفا نکره است .

بلکه معتقد است فرد رها شده بایستی علاوه بر تجربه اعتیاد و رهایی از آن، به درمان قطعی رسیده باشد، آموزش کافی را ببیند و مسلح به علم شناخت کامل صورت مسئله  اعتیاد باشد و عاشق خدمت به همنوعان خود برای رهایی از اعتیاد نیز باشد تا بتواند به دیگران کمک کند .
هدف ما از بیان این مطالب در دستور جلسه وظایف رهجو، این است که بدانیم کمک راهنما یا راهنما کیست و چه جایگاهی دارد و برای رسیدن به این جایگاه چه مسیر سخت و طولانی را پشت سر گذاشته است. می خواهیم بدانیم که مصرف کننده مواد مخدر که برای درمان به جمعیت نور مراجعه می کند و مجاز است یکی از کمک راهنمایان جمعیت را به عنوان راهنمای خود انتخاب کند، در مقابل راهنما و جمعیت نور چه وظایفی دارد .البته قبل از آن اشاره ای هر چند مختصر می نماییم به وظایف راهنما.

وظایف راهنما :

بنیان جمعیت نور سینا معتقدند اولین و اساسی ترین خصیصه یک راهنما عاشق بودن است . راهنما باید عاشق راهنمایی و عاشق کاری باشد که در جمعیت به عنوان راهنما انجام می دهد باشد. راهنما باید عاشق رهجویان خود باشد و عاشق به رهایی رسیدن آنها باشد. راهنما باید با تمام وجود بخواهد و دوست داشته باشد که شاگردانش به رهایی برسند. راهنما وظیفه دارد طبق اصول و پروتکل BMT شاگردانش را در رهایی از اعتیاد راهنمایی کند و به آنها برنامه بدهد . راهنما نمی تواند خارج از پروتکل هیچ گونه حرکتی انجام دهد.

راهنما بایستی طبق ساعاتی که برای حضور راهنما در جمعیت نور مشخص شده در جمعیت حضور داشته باشد و همیشه قبل از ساعت معلوم، در جمعیت نور حاضر باشد . راهنما در خارج از جمعیت هیچ گونه رابطه و یا خدمتی به رهجویان خود ارائه نمی کند.

راهنما موظف است طبق برنامه ریزی های جمعیت نور که از شورای دیده بانان به ایجنتها و از ایجنتها به مرزبانان و در نهایت به راهنمایان ابلاغ می شود، عمل نماید و با مسئولین شعبه یا لژیون مرزبانی در هماهنگی کامل باشد.

راهنما موظف است که به شاگردان خود به چشم امانت نگاه کند و تصور نکند که مالک و صاحب اختیار کامل رهجویان خود می باشد. به یاد داشته باشیم که رهجو برای درمان اعتیاد خود به جمعیت نور مراجعه کرده است نه به شخصی که در جمعیت نور راهنماست. این جمعیت نور است که رهجو را تحویل می گیرد و پذیرش می کند و به راهنما اجازه می دهد که راهنمای او باشد. بنابراین راهنما رهجوی خود را مانند یک امانت پس از رهایی گویی به جمعیت نور پس می دهد تا وارد چرخه خدمت شود.

و در آخر اینکه راهنما باید به گونه ای عمل نماید که هر چه به رهجو می گوید، رهجو آنها را در خود راهنما ببیند. اگر به رهجو چیزی بگوییم که در خود راهنما نمود نداشته باشد و دیده نشود، آن گفته ها اصواتی پوچ و بی اثر خواهد بود. این ها خلاصه ای بسیار کوتاه بود از وظایف راهنما. شرح بیشتر این وظایف را می توانیم در جزوه راهنما و راهنمایی در جمعیت نور سینا مطالعه نماییم.

رهجو :

حتما می دانید که در جمعیت نور به چه کسی رهجو گفته می شود ، رهجو یعنی جوینده راه رهایی و درمان اعتیاد و در ادامه صراط مستقیم و دوری از ضد ارزشها .

در مقاله علمی اصول شناخت اعتیاد 19 اصل ( محمد داودی، کارشناس علو تربیتی ) مصرف کنندگان مواد مخدر در اصل ششم در قالب یک مثلث به سه گروه تقسیم می شوند. بر اساس این مقاله، مصرف کنندگان مواد مخدر به سه گروه نامزدهای اعتیاد ، مصرف کنندگان خواستار اعتیاد و مصرف کنندگان خواستار درمان و رهایی تقسیم می شوند. جمعیت نور برای هر کدام از این گروه ها رویکرد خاص خود را پیشنهاد می کند. برای نامزدهای اعتیاد ، اصل پیشگیری ، برای مصرف کنندگان خواستار اعتیاد، آموزش و مهار، برای مصرف کنندگان خواستار رهایی درمان .

در اجرای پروسه درمان اعتیاد، مصرف کنندگانی موفق هستند و به درمان و رهایی می رسند که در دسته سوم باشند. اگر مصرف کننده ای با تمام وجود خواستار رهایی نباشد ، امکان ندارد به رهایی از اعتیاد برسد. رهایی از اعتیاد کار کوچک و ساده ای نیست. نیروی عظیمی را می طلبد که این نیرو فقط در افراد خواهان رهایی یافت می شود و فرد خواهان رهایی می تواند این نیروی خفته را به کار گیرد و از قوه به فعل درآورد .

 بنیان و نگهبان جمعیت نور سینا پیرامون این دستور جلسه وظایف رهجو را دسته بندی نموده اند . ایشان وظایف رهجو را در سه بخش و در قالب یک مثلث دسته بندی می نمایند .

الف : وظایف رهجو در قبال راهنما

ب : وظایف رهجو در قبال جمعیت نور

ج : وظایف رهجو در قبال خانواده ، کار و زندگی

خواهان رهایی بودن :همانگونه که گفتیم، اولین ویژگی و خصوصیت رهجو، خواستار رهایی بودن است. فردی که خواهان رهایی نیست، رهجو نیست. بعضی ها خواهان رهایی هستند و بعضی ها فکر می کنند که خواهان رهایی هستند و در عمل نشان می دهند که خواهان رهایی نیستند. هم مصرف بی حد و حصر مواد را می خواهند و هم رهایی را، و این ها در کنار یکدیگر قرار نمی گیرند. بنابراین رهجوی واقعی کسی است که اگر یک صندلی را به خود اختصاص می دهد، در مقابل وجدان خود، سربلند باشد. زیرا افراد بسیاری هستند که خواهان رهایی و منتظر این صندلی هستند. کسی که خودش خوب می داند که خواهان رهایی نیست آیا بهتر نیست به دنبال کار خودش برود تا این صندلی و این موقعیت و امکانات در اختیار فردی که خواهان است قرار گیرد ؟

آموزش پذیری :

رهجو کسی است که می داند برای چه امری به جمعیتد نور می آید. او هدفش را می شناسد، او به دنبال رهایی است و خوب می داند که بدون آموزش و یادگیری، خبری از درمان و رهایی نخواهد بود. حضور او در جمعیت نور، حضوری موثر در امر یادگیری و آموزش است. او می داند که حضور در جمعیت نور مفهومی جز آموزش ندارد. خوب گوش می کند، خوب مطالعه می کند و خوب عمل می کند. نشریات، مقالات، کتاب رهایی از منطقه 19 درجه بالای آتش و دیگر منابع آموزش جمعیت نور را از دست نمی دهد. حرف راهنمایش را فقط یک بار می شنود و عمل می کند. در مقابل آموزش های جمعیت نور و راهنما تسلیم است. برنامه تیپرینگ خود را دقیقاً طبق دستور راهنما بدون کوچکترین تغییری انجام می دهد. اگر راهنما می گوید مثلاً : 7 صبح، رهجو معنی 7 صبح را می داند. می داند که هفت و ده دقیقه، دیگر هفت نیست. در مدت زمان کوتاه برگزاری جلسات، صندلیش را ترک نمی کند. رهجوی خوب در زمان برگزاری کلاس، در کلاس است، در بیرون جلسه و مشغول سیگار کشیدن نیست. کسی که تحمل نشستن روی صندلی به مدت یک ساعت و نیم  را ندارد، چگونه می تواند از دام  اعتیاد رها شود ؟

رعایت اصول ، قوانین و حرمت جمعیت نور  S 19  :

رهجو کسی است که اصول، قوانین  و حرمت جمعیت نور را رعایت می کند. دیر نمی آید، زود نمی رود، غیبت نمی کند، وارد مسایل حاشیه ای نمی شود. کاری به کار دیگران ندارد. توان و انرژیش مصروف امور درمان خود می شود. با راهنما صداقت دارد. لباس پوشیدن و رفتارش درست است. با دیگران با احترام برخورد می کند. به قوانین احترام می گذارد. برای نگهبان نظم، مهماندار، مرزبان و سایر گردانندگان، احترام و ارزش قائل است. اتومبیلش را جایی پارک نمی کند که برای جمعیت نور مشکل ساز شود و خلاصه اینکه نسبت به تمام این امور و مسایل با حواس جمع برخورد می کند. در مورد راهنما می داند که راهنما استاد است و او شاگرد، راهنما مربی اوست ، پس باید به او احترام کامل بگذارد. طوری با او حرف نمی زند که اگر کسی نداند، تصور کند او دوست و رفیق اوست ، کمک راهنما دوست و رفیق رهجو نیست، جایگاه او به مراتب از جایگاه دوست و رفیق بالاتر است. اگر او را دوست و رفیق خطاب کنیم و هر طور که مایل بودیم و راحت بودیم با او صحبت کنیم، قطعاً به او بی احترامی کرده ایم. او معلم و مربی است و حرمت و احترام معلم و راهنما بر هر کسی واجب است.

 بازیگر بودن و خدمت کردن  :

رهجو در جمعیت نور، تماشاچی فعالیت و خدمت دیگران نیست. خودش فعال است و خدمت می کند. او خوب می داند که خدمت کردن و فعال بودن بخشی از پروسه درمان اوست و نسبت به این مهم بی تفاوت نیست. او می داند که خدمت در جمعیت نور داوطلبانه است و تا خودش داوطلب نشود کسی به سراغ او نخواهد آمد. او می داند که اگر بازیگر نباشد، پس از مدتی از همه چیز خسته می شود و همه چیز برایش تکراری و کسل کننده می شود و شروع می کند به ایراد گرفتن از همه چیز و در نهایت از حرکت باز می ماند .او می داند که هفته ای یک بار باید حتما در قسمت گفت و شنود جلسه مشارکت داشته باشد .

قدردانی و سپاسگزاری  :

یکی از آموزش های مهم جمعیت نور، آموزش شکرگذاری و سپاسگزاری در برابر خالق و مخلوق است. کسی که نسبت به مخلوقین خداوند مراتب سپاس گزاری را بلد نیست و نمی داند، قطعاً شکرگزاری از خداوند را نیز نیاموخته است. رهجو نسبت به خدمت هایی که از راهنما و جمعیت نور دریافت می کند، بی تفاوت و ناسپاس نیست. هر چند جمعیت نور رایگان است و وجهی بابت درمان و رهایی از کسی دریافت نمی کند، اما رهجوی واقعی در صورتی که توان مالی داشته باشد در جای خودش و در مواردی که امکان کمک مالی وجود دارد، مانند حساب ذخیره زمین و ساختمان و یا در گردش سبد پول در جلسات، در حد توانش حمایت می کند. رهجو هیچگونه تعهد مالی در مقابل راهنما ندارد، اما در مراسمی مثل روز راهنما، هفته همسفر ، هفته مرزبان و ایجنت و هفته دیده بان مجاز است به پاس خدمات این عزیزان، کادو یا هدیه ای درخور به انها تقدیم کند و این امر در تمام دنیا و بر اساس خرد جهانی، یک حرکت بسیار زیبا و انسانی است .

درخت میوه، آنچه که دریافت نموده، چندین برابر پس می دهد .

یک رهجو، قطعاً به رهایی می رسد. او ضمن اینکه برای همیشه رهجو است، زمانی می رسد که خود تبدیل به کمک راهنما و در ادامه راهنما می شود و چنیدین برابر آنچه که دریافت نموده باز پس می دهد و شاید این مهمترین و بزرگترین وظیفه باشد  و این چیزی نیست مگر تلاش در جهت رهایی دیگران و تربیت استاد و راهنمای درمان اعتیاد برای دیگرانی که هنوز نیامده اند و در راهند.

وظایف رهجو و نبایدها :

 راهنما فقط راهنمایی می کند، جمعیت نور می گوید،  اعتیاد درمانگر ندارد، راهنما درمانگر نیست، درمانگر اعتیاد، رهجو است، تمام مسئولیت درمان روی دوش رهجو است، رهجو نباید انتظار داشته باشد که کمک راهنما تمام وقت در خدمت او باشد، او راهنماست. رهجو باید از راهنما سوال کند تا راهنما جواب بدهد. رهجو باید برنامه بخواهد تا راهنما برنامه کاهش مصرف را ارائه بدهد. رهجو باید به دنبال راهنما باشد نه اینکه راهنما به دنبال رهجو باشد .

 راهنما متخصص همه علوم و یا مشاور مسائل خانوادگی یا شغلی یا اقتصادی نیست. او راهنمای درمان اعتیاد است .

رهجو نباید توقع داشته باشد که راهنما همه سوالات او را در هر زمینه ای جواب بدهد و اگر جواب نداد یا ندانست، بگوید راهنمای من نمی داند، رهجو نباید راجع به مسائل خصوصی زندگی خود که ربطی به راهنما ندارد از او راه کار بخواهد، حل این گونه مسائل به عهده رهجوست و آموزش های جمعیت نور به طور غیر مستقیم، حل مشکلات را به رهجو می آموزد .

 رهجو نباید توقع داشته باشد که راهنما ساعت ها درکنار او باشد و با او حرف بزند. او کار های دیگری هم دارد و رهجوهای دیگری هم دارد .

 رهجو نباید وقت و بی قت با راهنما تماس تلفنی بگیرد و از او سلب آسایش کند، رهجو یاد می گیرد زمانی که در جمعیت نور حضور دارد و در موقع مناسب سوالاتش را از راهنمایش بپرسد .

وظایف رهجو در قبال خانواده ، کار و زندگی :

رهجو در کنار وظایف خود در قبال راهنما و جمعیت نور، موظف است به وظایف خود در مورد خانواده و زندگی نیز درست عمل کند. رهجو نمی تواند تمام زندگیش را برای جمعیت نور و راهنما بگذارد و از زندگی و خانواده خود غافل شود. نگهبان جمعیت نور تقریبا در سخنان و نوشتارها و آموزشهای خودشان بارها به این مسئله اشاره کرده اند که ما بایستی پایه های مالی زندگی خود را مستحکم کنیم و برای خانواده خود وقت بگذاریم و طوری عمل نکنیم که آنها از ما ناراضی باشند. البته نگهبان جمعیت نور می فرمایند؛ که خانواده ها نباید انتظار داشته باشند که شخص پس از در مان در جمعیت نور تمام مسائل و مشکلات او حل شود و کوچکترین ایرادی در عملکرد و رفتار او وجود نداشته باشد. کار جمعیت نور درمان اعتیاد است و البته در کنار آن شخص بسیاری از قوانین زندگی را نیز می آموزد، اما عمل کردن به این آموزه ها سالها وقت می خواهد و انتظار یک دگردیسی کامل در این یک سال انتظاری بیش از حد است.

این ها خلاصه ای از باید ها و نباید ها در حوزه وظایف رهجو بود که قدر مسلم نمی تواند کافی باشد یک هفته فرصت داریم تا در این خصوص در بخش گفت و شنود کارگاه های آموزشی در باب این موضوع مشارکت داشته باشیم  .

از آنجایی که همه ما رهجو هستیم حتی اگر کمک راهنما یا راهنما باشیم، آرزو می کنیم رهجوی خوبی باشیم و راهنما و جمعیت نور از ما راضی باشد تا در ادامه، خداوند نیز از ما راضی باشد، زیرا اگر رضایت و خواست خداوند نباشد، رسیدن به درمان و رهایی و در ادامه رسیدن به دیگر مراتب، غیر ممکن خواهد بود .

تنظیم و تهیه گروه کاوشِ ؛ جمعیت احیای انسانی، نور سینا S 19

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *