نوامبر 24, 2020

حکم عقل در جسم یا شهر وجودی

هدف اصلی جمعیت نور، تحقیقات علمی و کاربردی  به منظور شناخت انسان و مواد مخدر و ارائه طریق به مصرف کندگان مواد مخدر و خانواده های […]
نوامبر 18, 2020

رابطه یادگیری با معرکه گیری (نق زدن، حاشیه)

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدای عشق و عشق… خدای رحمان و رحیم، خدایی که رحمتش و عشقش را در تمام موجودات هستی و مخلوقاتش […]
نوامبر 12, 2020

وادی سوم و تأثیر آن روی من

بسم الله ارحمن الرحیم پر رمز و راز ترین کار هستی حرکت است نه سکون. پیام، استاد: یکی از اهداف بشر در هستی آموزش، خدمت، تزکیه، […]
نوامبر 11, 2020

تولد یکمین سال رهایی کمک راهنمای محترم آقای مصطفی شهابی

گزارش تصویری تولد یکمین سال رهایی کمک راهنمای محترم آقا مصطفی شهابی به استادی بنیان جمعیت احیای انسانی نور سینا    مورخ 19 آبان ماه 1399 […]
نوامبر 4, 2020

در استحکام پایه های علمی و مالی جمعیت نور چه کرده ایم

بخشیدن یک نوع سپاسگزاری از خداوند است در حقیقت بخشیدن یک نوع سپاسگزاری از خداوند است. خداوند در سوره مبارکه قلم می فرماید؛ اگر در یاری […]
اکتبر 28, 2020

وادی دوم و تاثیر آن روی من

هیچ انسانی  بیهوده در قالب جسم به حیات قدم نمی نهد، مگر به خویشتن خویش بیندیشد. در وادی اول، آموختیم که کشف حقیقت، جهان هستی در […]
اکتبر 24, 2020

خواست، تقدیر، تفکرات

خواست، تقدیرات، تفکرات پس آموخت آدم از رب خویش سخنانی. استاد: انسان باید ارزش کارهای خود را بداند و خود را در حریم اصلاح الهی قرار […]
اکتبر 18, 2020

اعتیاد، درمان و راهکارهای علمی

برای معالجه هر نوع بیماری، اول شرط لازم، تشخیص بیماری است، به عبارت دیگر، اول بایستی بدانیم دقیقا كجای جسم بیمار دچار آسیب شده یا از […]
اکتبر 11, 2020

تلاش بی وقفه برای عشق

تلاش بی وقفه برای عشق  امکان ندارد کسی برای دیگران چراغی روشن کند و خودش در تاریکی بماند. پیام؛ استاد رعد: وقتی باورها بامحبت واقعی عجین […]