نوامبر 24, 2022

مثلث دانایی و دانایی موثر

بسم الله الرحمن الرحیم لیست دستور جلسات هفتگی جمعیت نور، بر مبنای نیاز های یک مسافر در طول یک سال سفر و طول درمان اعتیاد و […]
نوامبر 15, 2022

رابطه یادگیری با معرکه گیری (نق زدن، حاشیه)

بسم الله الرحمن الرحیم رابطه یادگیری با معرکه‌گیری (نق زدن – حاشیه) جمعیت نور یک مرکز علمی و تحقیقاتی در حوزه اعتیاد و مواد مخدر است […]
نوامبر 10, 2022

مقدمه پیمان روز الست از کتاب رهایی از منطقه 19درجه بالایی آتش

بسم الله الرحمن الرحیم همانگونه که در دستور جلسات قبلی نیز عنوان شد، کتاب رهایی از منطقه 19 درجه بالایی آتش نقش بسیار عظیمی در تغییر […]
اکتبر 25, 2022

سیستم ایکس بدن

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه این هفته؛ سيستم ایکس به جرات می توان گفت این موضوع، اگر نگوییم مهمترین، یکی از مهمترین دستور جلسات سالانه […]
اکتبر 21, 2022

B.M.T و تجربه من از سم زدایی و سایر روش ها

بسم الله الرحمن الرحیم B.M.T و تجربه من از سایر روشهای ترک اعتیاد دستور جلسه این هفته از جمله دستور جلساتی است، که مستقیماً به تجربیات […]
اکتبر 13, 2022

نقش سی دی و نوشتن آن در آموزش و تولد دو سالگی کمک راهنما آقا محمد

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه این هفته : نقش سی دی و نوشتن آن در آموزش و دستور جلسه دوم: تولد دو سالگی کمک راهنما […]
اکتبر 8, 2022

صورت مسئله اعتیاد

بسم الله الرحمن الرحیم صورت مسئله اعتیاد امروزه شواهد علمی نشان می دهد که اعتیاد یک نوع بیماری شناخته شده است. بزرگترین دانش در اصل پیشگیری، […]
سپتامبر 21, 2022

وادی ششم و تاثیر آن روی من

  بسم الله الرحمن الرحیم حرکت و نقطه تحمل در انسان جاریست، چون صفت گذشته در انسان صادق نیست. پیام: همه چیز در هستی، جاری و در […]
سپتامبر 13, 2022

سی دی درمان انواع دخانیات (سیگار، قلیان)

بسم الله الرحمن الرحیم با قوت گرفتن از قدرت مطلق الله جلسه را آغاز می کنیم. سلام دوستان من محمد هستم یک مسافر نگهبان جلسه. سلام  […]