اندیشه و جهان بینی در جمعیت نور

کمک جمعیت نور به من و خدمت من به جمعیت نور
دسامبر 24, 2020
وادی چهارم و تأثیر آن روی من
ژانویه 9, 2021

بسم الله الرحمن الرحیم

اندیشه و جهان در جمعیت نور

واقعاً دانش و اندیشه ی جهان بینی صحیح نوری است که ما را از اعماق ظلمت و تاریکی بیرون می آورد و به سوی نور که همان راه مستقیم است هدایت می نماید. به قول استاد: تفکرِ انسان انرژی حیات هستی را به اتفاقات تبدیل می کند اتفاقی وجود ندارد، هر چه هست انرژی شماست که در چرخه است، به شکل اتفاقات. نخیل مهمتر از دانش است، زیرا دانش محدود بوده اما تخیل تمام جهان را در بر می گیرد. تجربة اسرار آمیز، بهترین تجربه است.

همه ما می‌دانیم که مبتکر و طراح پروتکل B.M.T برای اولین بار در جهان در سال 2019 میلادی برابر با 1397 هجری شمسی ، در مقاله‌ای علمی با عنوان “19 اصل، شناخت اعتیاد (آموزش، پیشگیری، درمان ) با ترسیم مثلث درمان اعتیاد، موضوع جهانبینی را وارد مقوله درمان اعتیاد نمودند. مثلث درمان اعتیاد با سه ضلع جسم، روان و جهانبینی در تاریخ علوم پزشکی و غیرپزشکی می‌پردازد .

جمعیت نور معتقد است علاوه بر جسم و روان، جهانبینی نیز بر اثر مصرف مواد مخدر و اعتیاد به آن دچار آسیب و تخریب می‌شود و در پروسه درمان اعتیاد، بایستی به تعادل و سلامت مطلوب برسد.

بنیان جمعیت نور در تشریح آسیب‌های بیماری اعتیاد در شهر وجودی انسان و در قسمت جهانبینی معتقدند که مصرف‌کننده مواد مخدر بر اثر مصرف مکرر آنتی ایکس، جهانی مملو از ترس، اضطراب، نگرانی و حقارت، پیرامون خود به وجود می‌آورد و زندگی خود و اطرافیان را آشفته می‌سازد.

این عبارت از نوشتار مصرف‌کننده کیست که در کلیه کارگاه‌های آموزشی جمعیت نور قرائت می‌شود، برداشت شده است.

به بیان دیگر، بر اثر حکومت افیون بر شهر وجودی و وابستگی شدید به مصرف آنتی ایکس، نوعی نگرش و دیدگاه بر تفکرات و جهانبینی فرد مستولی می‌شود که در جمعیت نور به آن جهانبینی افیونی می‌گوییم. جهانبینی افیونی، نوعی خاص از نگرش و جهانبینی است که افراد خاص مصرف‌کننده مواد مخدر است.

مصرف‌کننده مواد مخدر، دنیا و زندگی پیرامون خود را از این زاویه، یعنی جهانبینی افیونی می‌بیند. جهانبینی افیونی، دیدن جهان، هستی، خود و دنیای پیرامون خود از دریچه مصرف مواد مخدر، نشئگی و خماری و افکار معتاد گونه است که به دنبال خود انواع و اقسام تفکرات منفی را یدک می‌کشد.

در پروسه درمان اعتیاد علاوه بر جسم و روان، ضلع جهانبینی نیز بایستی در تغییرات اساسی، از حالت افیونی بودن خارج شود و به تعادل و سلامتی برسد. جهانبینی سالم بر اساس دانایی و تفکرات راستین به جای جهانبینی افیونی زمان اعتیاد.

جهانبینی و تغییرات آن که در پرتو آموزش و دانایی، از حالت افیونی خارج می‌شود و به تعادل و سلامتی می‌رسد، از دیگر اضلاع مثلث درمان اعتیاد تأثیر می‌گیرد و بر آن تأثیر نیز می‌گذارد.

برای اینکه ما بتوانیم روی ضلع جهانبینی درمان اعتیاد کارکنیم، بایستی ضلع جسم را در وضعیت و تعادل نسبی قرار دهیم، زیرا در غیر این صورت، یعنی عدم تعادل جسمی، کار کردن روی مقوله جهانبینی، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار دشوار است.

اگر ما از نقطه نظر جسم در شرایط مطلوبی نباشیم، صحبت کردن از مقوله جهانبینی موضوعی بی‌ربط خواهد بود و کسی گوش شنوایی برای این مقوله نخواهد داشت. جسمی که خمار است و هزاران درد و به‌هم‌ریختگی سراغ آن آمده باشد، نمی‌توان با آن به موضوع جهانبینی پرداخت.

در متد B.M.T استفاده از داروی قدرتمند اپیوم تینکچرOT، جسم را در شرایط مطلوب و تعادل نسبی قرار می‌دهد. در این شرایط، مصرف‌کننده حال و حوصله پرداختن به مسئله جهانبینی و آموزش‌های آن را خواهد داشت.

بنابراین، کاملاً متوجه می‌شویم که ضلع جسم چگونه بر ضلع جهانبینی اثر می‌گذارد. تغییرات جسمی به راحتی بر روی دیدگاه و جهانبینی ما اثر می‌گذارد. زمانی که ما خمار هستیم جهان و رابطه اجزای آن را به شکلی خاص می‌بینیم. بلافاصله با مصرف مواد و از بین رفتن خماری، جهان را طور دیگری می‌بینیم. یک درد و ناراحتی جسمی ممکن است به طور کامل دیدگاه ما را در زمان احساس درد تغییر دهد. نوسان در میزان تولید و ترشح ناقل‌های عصبی در دستگاه عصبی و یا هورمون‌ها در سیستم اندوکرین، به راحتی دیدگاه ما را تغییر می‌دهد.

ضلع جهانبینی نیز می‌تواند با تغییرات خود، بر عملکرد و وضعیت دو ضلع دیگر تأثیر بگذارد. برای مثال زمانی که ما در پرتو آموزش‌های جهانبینی و آموزش‌های آن به دانایی می‌رسیم و مسایل جدید را فرامی‌گیریم، دیدگاه ما نسبت به همه چیز تغییر پیدا می‌کند.

این تغییر نگرش، می‌تواند نقطه تحمل جسمی ما را تغییر دهد و باعث شود عملیات تیپرینگ را با موفقیت و شیرینی و بدون رنج و سختی و با آغوش باز پذیرا شویم. در تغییر نگرش، حس‌ها و صور پنهان ما یا به عبارتی روان ما نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. وقتی دیدگاه ما بر اساس افکار منفی و جهان بینی افیونی نباشد، همه چیز رنگ و بوی دیگری خواهد داشت.

تفکرات و دیدگاه‌های ما مستقیماً روی حالات جسمی و روانی ما تأثیر خواهد داشت و همین طور بر سیستم ایکس. شاید بارها از زبان نگهبان جمعیت نور شنیده باشیم که سیستم ایکس بر اساس دو فاکتور عمل می‌نماید. یک عامل با سیم یا اتصال مستقیم که همان ناقل‌های عصبی و هورمون‌ها هستند که با ترشحات خود بر سیستم اثر می‌گذارند و عامل دوم به صورت بی‌سیم یا اتصال غیرمستقیم، سیستم ایکس را دچار تغییر می‌نماید.

اتصال بی‌سیم همان تفکرات و جهانبینی ماست. تفکرات منفی و جهانبینی بر پایه نگرش منفی و بدبینی، بر سیستم ایکس اثر می‌گذارد و عملکرد آن را تضعیف می‌کند و ما از حالت سرخوشی و شادابی طبیعی خارج می‌نماید و بالعکس تفکرات مثبت و جهانبینی بر پایه دیدگاه مثبت و خوش‌بینی، عملکرد سیستم ایکس ما را تقویت می‌کند و شادابی و سرخوشی طبیعی ما بیشتر و بیشتر می‌شود.

تفکرات مثبت و خوش بینی و در صراط مستقیم بودن و جهانبینی سالم، بر کل اعضا و جوارح و کل حالت‌های جسمی و حتی در رنگ پوست ما و حالت‌های چهره و مخصوصاً چشمان ما اثر می‌گذارد. به قول معروف، رنگ رخسار خبر می‌دهد از سر درون، بیان گر همین مسئله است.

تفکرات درونی ما از هر نوعی باشد، از همان جنس، چهره و نگاه ما را می‌سازد و رخسار ما را تغییر می‌دهد. افکار منفی و جهانبینی منفی یعنی جسم به‌هم‌ریخته و یک چهره نازیبا و چشمانی با حس منفی و زشت  و افکار مثبت و جهانبینی سالم یعنی جسم سالم و چهره‌ای زیبا و چشمانی درخشنده و نافذ.

هدف از بیان این مطالب، بیان اهمیت موضوع جهانبینی است و اینکه بدانیم چرا جمعیت نور این قدر به موضوع جهانبینی اهمیت می‌دهد.

جمعیت نور در نتایج فعالیت‌های خود به جایی رسیده است که با صراحت تمام می‌گوید که برای رسیدن به درمان کامل و قطعی اعتیاد، بایستی هر سه ضلع جسم، روان و جهانبینی به سلامتی و تعادل برسند و در غیر این صورت ممکن است به قطع مصرف مواد مخدر یا ترک برسیم اما به درمان و تعادل نخواهیم رسید.

موضوع جهانبینی موضوعی است که علاوه بر درمان اعتیاد، بلکه بر کل امورات زندگی ما تأثیر می‌گذارد.

جهانبینی، سازنده زندگی ماست، در هر نقطه‌ای هستیم و در هر جایگاهی که هستیم و هر وضعیتی که داریم، خوب، بد، زشت و زیبا، خوشبخت و بدبخت، سعادت و خوشبختی یا رنج و عذاب فلاکت، همه و همه حاصل عملکرد ماست و عملکرد ما نتیجه جهانبینی و دانایی ماست.

دروس و علوم جهانبینی جمعیت نور سینا از کتاب رهایی از منطقه 19 درجه بالایی آتش آغاز می‌شود و در ادامه به وادی‌ها می‌رسد.

12 وادی جمعیت نور مهم‌ترین و یا به عبارتی ستون‌های علم جهانبینی جمعیت می‌باشند و در ادامه به کتاب اندیشه و جهانبینی نوشته آقای محمد داودی، کارشناس روانشناسی می‌رسیم.

در سال 1388 جای خالی مکتوبات و نوشتارهایی که موضوع جهانبینی را با تفصیل بیشتر و با نگاهی تخصصی  مورد بررسی قرار دهد کاملاً احساس می‌شد.

می‌توان گفت کتاب اندیشه و جهانبینی مبانی علوم جهانبینی جمعیت نور را مورد بررسی قرار می‌دهد و به ما می‌آموزد که برای  داشتن یک جهانبینی سالم و راستین از کجا باید شروع کنیم و این مهم از چه بخش‌ها و عناصری تشکیل شده است.

آقای محمد داودی در کتاب اندیشه و جهانبینی ابتدا موضوع جهانبینی را تعریف می‌کنند و سپس به بخش‌ها و اجزای آن می‌پردازند و در ادامه موضوعات مهم دیگر را به ما آموزش می‌دهند. تجربه سال‌ها فعالیت در سازمان ها و مراکز دیگر نشان می‌دهد که این دو جزوه اهمیت بسیار بالایی داشته و بر خلاف اینکه ساده، روان و کم حجم می‌باشد، اما بار بسیار عمیق و موثری داشته و در تغییر نگرش و جهانبینی مصرف‌کننده مواد مخدر برای رسیدن به درمان و در ادامه برای رسیدن به یک زندگی سالم، نقش بسیار ویژه‌ای دارند.

 جهانبینی کاربردی؛ منظور از آوردن این کلمه در کتاب اندیشه و جهانبینی موید تأکیدی است که جمعیت نور بر کاربردی بودن موضوع دارد. به این صورت که این علوم جهانبینی جمعیت نور برای خواندن و صرفاً امتحان دادن نیست. کاربردی است؛ یعنی ما باید آن را به کار گیریم و به آن عمل کنیم و نتیجه عمل به آن‌ها در قالب تغییراتی که در رفتار، گفتار و اندیشه‌های ما به وجود می‌آید، خود را به نمایش بگذارد.

شعری وجود دارد با این مضمون. ما برون را نگریم و قال را  ؛ ما درون را بنگریم و حال را.

اما باید بگوییم که جمعیت نور به هر دو سوی قضیه توجه دارد. جمعیت نور معتقد است که برون ما آیینه درون ماست. اگر درون ما به‌هم‌ریخته باشد، برون ما هم به‌هم‌ریخته است. اگر تفکرات ما به‌هم‌ریخته باشد، گفتار ما هم به همین شکل خواهد بود. درون و برون ما از هم جدا نیستند. درون و تغییرات آن، نقطه آغازی است که در نهایت نتیجه آن را در بیرون می‌بینیم.

نگاه جمعیت نور به تغییرات ماست. تغییرات ما نشان می‌دهد که ما جهانبینی جمعیت نور را آموخته‌ایم و به آن عمل می‌کنیم. اگر به آموخته‌های خود عمل نکنیم، باید بدانیم که آن آموخته‌ها برای ما دانش و علم نخواهد بود. علم یعنی دانشی که به آن عمل می‌کنیم. برای باورها و آموخته‌هایی که به آن‌ها عمل نمی‌شود، ارزشی وجود ندارد.

اکثر اعضای جمعیت نور که این کتاب اندیشه و جهان بینی را مورد مطالعه قرار داده  و مطالب آن را فراگرفته‌اند به نقش حیاتی این نوشتارها واقف هستند و امید که بتوانیم در این هفته با مطالعه این کتاب، بیشتر از قبل به مفاهیم آن‌ها پی ببریم و در زندگی روزانه به کار گیریم. در پشت جلد کتاب اندیشه و جهان بینی چه زیبا نوشته شده: گاهی اوقات انسان در تنهایی خود اگر در شب به آسمان نگاه عمیقی بیندازد می تواند با کیهان ارتباط برقرار کند. این حس، درون آدمی را دگرگون می کند. هدفِ علم، شکافِ بین شناخته ها و ناشناخته هایی است که آنها را از میان بر می دارد تا در هستی با آموزش جهان بینی قدرت دانش، آگاهی و حرکت را در انسان به نقطه تفکر و به فرمان عقل نزدیک نماید آنگاه تاریکی و ظلمت نیز به پایان می رسد و همچون خورشید کائنات را با حس محبت و عشق که جوهر ابدیت است زنده نگاه می دارد و تجلی نور قدرت مطلق نمایان می گردد تا انسانهایی که در بند اهریمن اسیر هستند آزاد شوند و در آسمان آبی به پرواز درآیند و این نقطه سرآغازیست در بیکران که پایانی ندارد.

تهیه و تنظیم: گروه کاوشکران جمعیت احیای انسانی نور سینا

مورخ : دهم دی ماه 1399

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *