بیوگرافی محمد داودی؛ کارشناس علوم تربیتی

 

محمد داودی،کارشناس علوم تربیتی

هدف اینجانب از ارائه اطلاعات درباره جنبه های مختلف اعتیاد، برای شناخت و تشخیص ابتلا به بیماری اعتیاد و چگونگی درمان قطعی از این بیماری و ترک مصرف با استفاده از بهترین روش است. لوح مکتوب شده بر روی بهترین کتیبه ها، هرگز منهدم نمی شود و همانند ستارگان در آسمان نور افشانی می کند.
آموزش، پیشگیری، درمان ( 19 اصل )
درمان استعمال دخانیات، مواد مخدر، الکل، داروهای روان گردان و غیره از نظر فیزیولوژی و سایکولوژی در کوتاه مدت مثلاً یک ماه یا کمتر امکان پذیر نمی باشد، چون از نظر جسمی و روانی بدن به تعادل لازم نرسیده است. اینجانب مدت 19 سال درگیری با مواد مخدر و استعمال دخانیات دست و پنجه نرم می کردم و اقدام به ترک های مختلف نمودم که حاصلی در پی نداشت. در سال 1388 تقدیر ما را با کنگره 60 آشنا نمود. در مرحله اول مصرف مواد دیگر را حذف نموده و پایه مواد مخدر مصرفی را تنها روی تریاک تنظیم کردیم این کار، چندان سخت نبود، زیرا روزانه تریاک و شیره به میزان نسبتاً بالایی مصرف می نمودم و در ادامه از نظر تفکر و اندیشه نگاهم به تریاک تغییر کرد و به عنوان یک داروی شفا بخش به آن، نگریستم و در طی 10 ماه میزان و زمان مصرف مولتی اپیوم تینکچرOT یا داروی خود را منظم کرده و در پله های معینی و توقف های زمانی مشخص، اقدام به کاهش و در پایان راه به بهترین شکل آن را قطع نموده و حاصل آن درمان بود. در این راستا پس از مدتی در افکار و اندیشه خود برای درمان انواع استعمال دخانیات به تحقیقاتی گسترده دست زدم و در مرحله اول با تجربه قبلی که داشتم مصرف سیگار دودی را به مصرف نیکوتین خوراکی تبدیل نموده و پس از تثبیت و میزان مشخص و در پله های تعیین شده با کاهش معینی به درمان قطعی رسیدم که شرح آن در کتاب رهایی از منطقه 19 درجه بالایی آتش آمده است. اکنون 7 سال از این رهایی می گذرد و هیچگونه علامتی از علائم ترک و بازگشت دوباره ظاهر نشده است و نخواهد شد. به راستی این حرکت عظیم، باوری در نا باوری است. دوستان در طی این سالها تجربه، به این نتیجه رسیدیم که برای افرادی که مصرف استعمال دخانیات دارند و برای درمان مواد مخدر خود تلاش می نمایند، اگر درمان به معنای واقعی باشد باید همزمان درمان مواد مخدر و استعمال دخانیات به انجام برسد و به تعادل و آرامش چه در صور آشکار و پنهان انسان انجام بپذیرد چون درمان افیون، فوق ترک است و رسیدن به تعادل فوق درمان است. این موضوع مرا بر آن داشت تا برای درک بهتر جنبه های گوناگون بیماری اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات در پیشرفت علم، آموزش، پیشگیری و درمان در این حوزه به برسی و تحقیقات بپردازیم. کتاب رهایی از منطقه 19 درجه بالای آتش، مقاله روش درمان اعتیاد به توتون و دخانیات، مقاله اصول شناخت اعتیاد (19 اصل آموزش، پیشگیری، درمان) برای درمان بسیاری از بیماریها ( مواد مخدر، اعتیاد، دخانیات) مهم و ارزشمند است که همکاری دانشمندان و متخصصین را برای تحقیق و ارزیابی پروتکل و مِتد Best – Medicine – Time ) ) B M T بهترین روش همراه با داروی مناسب در زمان تعیین شده، ده ماه می باشد را می طلبد و برای اجرای آن روش است.

جمعیت احیای انسانی، جمعیت نور سینا S 19