در استحکام پایه های مالی و علمی جمعیت نور من چه کرده ام

هفته راهنما
می 7, 2020
درمان قطعی اعتیاد: سیگار
می 31, 2020

در استحکام پایه های مالی و علمی جمعیت نور من چه کرده ام

استاد : این دستور جلسه مال من نیست برای تک تک ما است یعنی تک تک ما در استحکام پایه های علمی و مالی جمعیت نور چه کرده ایم، وقتی می گوید تک تک ما در استحکام پایه های مالی و علمی جمعیت نور چه کرده ایم ؟ یعنی جمعیت نور برای تک تک ما است و جمعیت نور برای یک شخص ثالث نیست و جمعیت برای آقای داودی نیست یا مال دیده بانان نیست بلکه جمعیت نور برای تمام اعضاء است پس در سازندگی تک تک ما نقش داریم.

تمام افرادی که در جمعیت نور  هستند و در حال کار کردن در جمعیت نور سینا هستند یک ریال هیچ کدام مزد نمی گیرند و کرایه رفت و آمدشان را خودشان می دهند.

برای چه این خدمات را انجام می دهند، می گویند یک روزی به ما کمک شد ما به درمان رسیدیم و الان من کمک می کنم تا دیگران به درمان برسند و یک موقع خانواده ها کمک کردند تا یک عضو از خانواده من به درمان رسید حالا من کمک می کنم تا یک عضو از خانواده دیگران به درمان برسد، دقیقاً آن ضرب المثل پیام زیبای فارسی که دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما می کاریم تا دیگران بخورند ولی انسانهای امروزی اکثراً می گویند دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما می خوریم تا دیگران دوباره بکارند، ما این گونه نمی خواهیم بنابراین همه ما باید صحبت کنیم که من در این موضوع چه کرده ام، چون همگی باید به این سیستم کمک بکنیم حالا یا با درهم یا با کرم یا با قلم یا با خدمت و یا در هر قسمتی که وجود دارد.

من اگر بخواهم از خودم یک مقداری راجع به این قضیه بگویم، وقتی که جمعیت نور آغاز شد همین جوری الکی آغاز نشد، حال یک سری معتاد دور هم جمع می شوند و ببینیم چه می شود نبود، بلکه قبل از آن که جمعیت نور تشکیل بشود روش درمان جمعیت نور و پروتکل درمانی اش و دیدگاه هایش راجع به درمان اعتیاد و نقاط کور درمان اعتیاد که چرا اعتیاد و دخانیات درمان ندارد؟

چون اعتیاد از نظر تمامی اندیشمندان جهان بیماری است که غیر قابل درمان می باشد و قابل درمان نیست و این فکر در بین متخصصان بیشتر از بین خود معتادان گمنام نشأت گرفت چون معتادان گمنام معتقد است که چون اگر شخصی 20 سال هم اعتیادش را ترک کرده باشد بعد از 20 سال هم می گویند سلام حسین هستم یک معتاد، 20 سال مواد نکشیده و هنوز خود را معتاد معرفی می کند و به محض این که مواد را می بیند دستهایشان به لرزه در می آید و کاملاً خود را ایزوله می کند و به همین دلیل می گویند که اعتیاد درمان ندارد و در قسمت علمی هم اعتیاد درمان ندارد و برای همین هم تئوری های هارم ریداکشن یا تئوری نگهدارنده مطرح شد.

در حال حاضر در سطوح جهانی اعتقاد دارند که اعتیاد درمان ندارد و سم زدایی می کنند و قطع می کنند و ترک دارد ولی درمان ندارد که شخص مسئله اعتیاد را برای همیشه از بین ببرد ولی ما در سیستمی که در کتاب رهایی از منطقه 19 درجه بالای آتش مطرح کردیم اعتیاد و دخانیات کاملاً قابل درمان است بنابراین قبل از آن کتابش نوشته شد و مرحله بعد هنوز در این مرحله جمعیت نور شروع به کار نکرده بود.

اولین مقاله علمی و دیدگاه نسبت به مواد مخدر ( دخانیات)  تحت عنوان اصول شناخت اعتیاد ( 19 اصل آموزش، پیشگیری، درمان)  و مقاله روش درمان اعتیاد به توتون و دخانیات ( سیاه چاله)  مطرح شد که این صورت مسئله اعتیاد چگونه است و چگونه نیست و بعد از آن وادی ها به رشته تحریر در آمد.

فکر کنم تا وادی 4 بود و قوانین داخلی مطرح شد و این سیستم به صورت اتوماتیک چه کاری باید انجام دهد تا کمکی باشد برای درمان اعتیاد، در حال حاضر بیش از 1 سال از شروع جمعیت می گذرد و کتاب 19 درجه زمانی نوشته شده بود که هنوز جمعیت نور به وجود نیامده بود ولی تمام مسائلی که جمعیت نور باید انجام دهد را در این کتاب نوشه شده و شما در حال حاضر می توانید شاهد آن باشید پس از آن زمان پایه سیستم ریخته شد پس از نظر علمی این پایه ها بسیار مستحکم شد و از جهت دیگری قبل از این که جمعیت نور طراحی شود و گروههای دیگر که فقط یک گروه خود درمان بود و من در آنجا رفتم و من از آنجا خیلی از مسائل را یاد گرفتم و آنهایی که خوب بود استفاده کردم.

جمعیت کار خود را آغاز کرد، ما اگر بخواهیم پایه های علمی خود را مستحکم کنیم شدیداً به پزشکان نیاز داریم و شدیداً به اساتید دانشگاه نیاز داریم و ما باید به تمام سیستم پزشکی دست بدهیم و باید به کمک هم دیگر باشیم چون وقتی کار علمی است به جای این که دشمن تراشی کنیم باید دوست پیدا کنیم و من بارها برای شما گفتم که انسانهای فکور و فهمیده که آگاه هستند دشمنان را تبدیل به دوست می کنند و انسانهایی که دوستان را تبدیل به دشمن می کنند انسانهای جاهلی هستند. پای دانشگاه ها و دانشجویان باید در جمعیت نور باز شود و برای تحقیق بیایند تا اساتید دانشگاه با سخنرانی و روش درمان ما و اطلاعات دیکر را کسب کنند

یک سری جمع می شویم در یک مکان و خودمان برای خودمان حرف می زنیم و دست بزنیم که نمی شود، مانند این است که خود گویم، خود خندم که من مرد هنرمندم و خودمان بنشینیم برای خودمان بگوییم و تعریف کنیم و بعد هم بگوییم به به چه آدمهای فهمیده ای هستیم که نمی شود و در یک مکان هستیم و خودمان را ایزوله کرده ایم. اگر نمی ترسیم باید دروازه ها را باز کنیم و باید جلسات باز باشد تا هر شخصی بتواند وارد شود و این سد را بشکنیم و ثابت کنیم که معتاد فقط برای زندان نیست و ذهن مسئولین را با حرف حساب روشن کنیم تا با حرف علمی و منطق راه ذره ذره باز شود و الان روز به روز برای درمان اعتیاد راه بازتر می شود و کلینیکها آمدند و سیستم پزشکی آمد و قبلاً می گفتند که معتاد مجرم است و باید برود زندان یا در اردوگاه باشد و از نظر علمی سایت جمعیت نور یک سایت عالی است و مرتب مقاله ها و صحبتها در آن نقش می بندد و برای مستحکم کردن پایه ها ورزش را آوردیم و خیلی مسائل دیگر و باز در جهت پایه های علمی گفتیم که هر کسی که ترک کرد نمی تواند راهنما شود و در گروههای مشاوره که داریم هستند که شخصی 1 یا 3 ماه است که ترک کرده و می گوید که من اسپانسر و راهنما هستم و 20 مصرف کننده دیگر را خط و مشی می دهد؛

کوری عصا کش کور دیگر باشد            نه هر کی سر تراشید قلندری باشد

هزار نکته باریک تر از مو در اینجا است، نه هر کسی ترک اعتیاد کرد بتواند بشود راهنما و بتواند خط و مشی بدهد، از این خبرها اصلاً نیست، من 10 سال و 15 سال هروئین کشیدم و حالا ترک کرده ام و بگویم دیگر نکشیم، من بعد از 15 سال می توانم راهنمای هروئین کشیدن باشم که چگونه هروئین بکشیم و چگونه جاسازی کنیم و چگونه دزدی کنیم و …. ولی چگونگی درمان را نمی توان یاد داد، من فقط تا دیروز می کشیدم الان نمی کشم و تمام آموزشی که می خواهی بدهی این است که بگویی فقط نکش و 4 نفر هم می آیند دست و پایت را می مالند و تعدادی می آیند کتک مفصلی به تو می زنند تا نکشی پس این آموزشی ندارد و اگر کسی که مواد مصرفیش را قطع کرد و نکشید باید یک سری آموزش دیده باشد، از نظر رفتار و از نظر کردارش و یکی از بزرگترین مشکلاتی که در گروههای خود یاری است این است که یک نفر می شود راهنما و اکثراً راهنما با شاگردش با هم مصرف می کنند و یا اگر راهنما مواد زد شاگردهایش همه می زنند و می گویند راهنمایمان که زد ما چرا نزنیم و یا خیلی مسائل دیگر اتفاق می افتد.

جمعیت نور گفت که کسی حق ندارد بگوید که چکاری انجام دهد و راهنمایی کند و باید چند ماه از رهایی شخص بگذرد و بعد امتحان بدهد و از نظر فنی و جهان بینی و از نظر رفتار و از نظر کردار خوب باشد آن موقع اجازه دارد به دیگران راهنمایی بدهد و همین طور نمی تواند راهنمایی بدهد و در حال حاضر کسانی در جمعیت نور هستند که 2 سال است رهایی دارند و اجازه ندارند به کسی راهنمایی بدهند پس سیستم آموزشی گذاشته شد و اول باید آزمون فنی و جهان بینی را بدهند تازه می شوند کمک راهنما و بعد برای راهنمایی حتماً باید یک آغازنامه بنویسند و 5 شاگردشان به درجه کمک راهنمایی رسیده باشد و خیلی مسائل دیگر و از نظر علمی و آموزشی تماماً با دقت کمک کرده ایم، امتحان کمک راهنمایی از کنکور سخت تر است و این برای پایه های علمی جمعیت نور می باشد.

حال پایه های مالی جمعیت نور:

در روز اول یک چیزی من مد نظرم بود و آن چیزی که من مد نظر داشتم این بود که باید روی پای خودمان باشیم و به هیچ کسی نیاز و کمکی نداشته باشیم و کمک هیچ کسی را نپذیریم و همیشه گفتم گاوی که نان گدایی بخورد شخم نمی زند، اگر بشویم یک NGO و کاسه گدایی دستمان باشد و جلوی این اداره و آن اداره برویم که نمی شود و اصلاً این کار را نکرده ایم. ما این را قبول کرده ایم که رابطه دوستانه ای داشته باشیم و ارتباط داشته باشیم و در کل روی پای خودمان ایستاده ایم و از هیچ کسی کمکی قبول نکرده ایم.

اگر خیرین بیایند کمک کنند بد نیست اما بدانید، پولدارترین افراد اعضاء جمعیت هستند یعنی معتادین همه گدا نیستند و معتادین داریم که برج ساز هستند و کارخانه دار و تاجر هستند و با سواد ترین افراد را در معتادان می بینید و دکترا دارند و لیسانس دارند. الان در جمعیت نور چند نفر لیسانس و فوق لیسانس داریم و مقام و منصب از هر کجایی بگویید ما در اینجا داریم، از راننده تاکسی داریم تا استاد دانشکاه تا کسی که لوله کشی می کند و هر کاری و در هر شغلی و در هر حرفه ای بخواهید در بین ما است و قوی ترین پول و قوی ترین ثروت و قدرت و مقام مسئولین در این معتادان هست فکر نکنید معتادین فقط آدمهای گدا هستند بنابراین ما از چه کسی برویم گدایی کنیم، حالا یک گروهی بود که فقط کارتن خوابها و گداها بودند می گفتیم چیزی ندارند ولی برای جمعیت نور زشت است.

ما افراد توانایی داریم، و هر موقع هر چیزی بخواهیم خود بچه های جمعیت نور خودشان می دهند و روی پای خودمان ایستاده ایم و بعد از این هم روی پای خودمان می ایستیم و این قانون برای تک تک ما صادق است و در آینده نزدیک  مکان بزرگی برای جمعیت محیا گردد و باید برای مستحکم کردن پایه های علمی و مالی جمعیت نور کوشا باشیم و از راه درست و از راه صراط مستقیم و تا زمانی که انتظارمان به دست این و آن باشد هیچ موقع به جایی نمی رسیم.

گوهری کز صدف کان و مکان بیرون است   طلب از گم شدگان لب دریا می کرد

  بچه های جمعیت نور در جمعیت به سلامتی رسیده اند و سیستم به گونه ای است که جواب داده است و شخص آمده در اینجا درمان شده است و هستی اش را گرفته است بنابراین حاضر است جانش را در این راه بدهد چون جواب گرفته است، چون به سلامتی رسیده است، چون مسئله اعتیاد را برای همیشه حل کرده است بنابراین به هر کدام از بچه ها که بگوییم با هر مقدار انجام می دهند.

ان جی او نباید از دولت پول بگیرد اگر این کار را بکند می شود سازمان بهزیستی و اصلاً دیگر NGO  نیست و می شود سازمان بهداشت و …، ما نباید از دولت پول بگیریم و بگوییم که چرا دولت به ما کمک نمی کند اگر دولت یک سری امکانات قرار بدهد خیلی خوب است و جاهایی را بدهد عالی است ولی NGO باید خودکفا باشد، پس ما باید به خودمان متکی باشیم و هر کدام از ما باید سعی کنیم در استحکام پایه های مالی و علمی جمعیت نور کوشا باشیم و از نظر علمی می توانیم حمایت کنیم باید حمایت کنیم و از نظر خدمت می توانیم باید انجام بدهیم، حتی 2 تا چای می توانیم دست آدمها بدهیم باید بدهیم و 2 سطل آشغال را می توانیم خالی کنیم باید بکنیم و هر کاری می کنیم برای خدمت به خودمان انجام بدهیم تا یک فضایی برای آیندگان بوجود بیاید و همانطور که ما به درمان رسیدیم بقیه هم به درمان برسند.

این مجموعه کارهایی است که جمعیت نور تاکنون انجام داده و جمعیت نور در وضعیت بسیار بسیار مناسب و خوبی قرار دارد و باید این را ما ادامه بدهیم و مسئله دیگری که باید همیشه یاد شماها باشد چه من بودم … هیچ وقت و هرگز در مسائل سیاسی مداخله نکنید حتی در فضای مجازی و … ممنوع است.

 در مسئله مالی باید به خودمان متکی باشم، اگر به دیگران متکی باشیم نابود می شویم و از بین می رویم، وقتی که پول از کسی می گیریم سرنوشتمان در اختیار شخص دیگر می شود و اگر پول را ندهد نابود می شویم و ما باید همان NGO باشیم که روی پای خودمان بایستیم و علمی باید به خودمان متکی باشیم باید تولید علم داشته باشیم و تولید علم هم داریم  و انشاالله بتوانیم در این قضیه موفق باشیم.

تهیه و تنظیم: گروه کاوشگران

جمعیت احیای انسانی نور سینا

اردیبهشت 1399

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *