در استحکام پایه های مالی و علمی جمعیت نور ، من چه کرده ام. جشن تولد شش سالگی مرزبان محترم آقا مسعود

کتاب اندیشه و جهان بینی
می 4, 2023
وادی سوم و تاثیر آن روی من
می 26, 2023

دستور جلسه هفتگی در استحکام پایه های مالی و علمی جمعیت نور، من چه کرده ام+ جشن تولد شش سالگی مرزبان محترم آقا مسعود 

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند   بنگر که تا چه حد است مکان آ دمیت

جشن تولد شش سالگی مرزبان محترم آقا مسعود و همسفر محترمشان را از طرف نگهبان جمعیت آقای دکتر محمد داودی و اعضای جمعیت نور تبریک عرض می نمائیم.

 یک روزی به ما کمک شد ما به درمان رسیدیم و الان من کمک می کنم تا دیگران به درمان برسند و یک موقع خانواده ها کمک کردند تا یک عضو از خانواده من به درمان رسید حالا من کمک می کنم تا یک عضو از خانواده دیگران به درمان برسد، دقیقاً آن ضرب المثل پیام زیبای فارسی که دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما می کاریم تا دیگران بخورند ولی انسانهای امروزی اکثراً می گویند دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما می خوریم تا دیگران دوباره بکارند، ما این گونه نمی خواهیم بنابراین همه ما باید صحبت کنیم که من در این موضوع چه کرده ام، چون همگی باید به این سیستم کمک بکنیم حالا یا با درهم یا با کرم یا با قلم یا با خدمت و یا در هر قسمتی که وجود دارد.

 وقتی که جمعیت نور آغاز به کار نمود همین جوری الکی آغاز نشد، بلکه قبل از آن که جمعیت تشکیل بشود روش درمان جمعیت نور و پروتکل درمانی اش و دیدگاه هایش راجع به درمان اعتیاد و نقاط کور درمان اعتیاد که چرا اعتیاد درمان ندارد؟

چون اعتیاد از نظر تمامی اندیشمندان جهان بیماری است که غیر قابل درمان می باشد و قابل درمان نیست و این فکر در بین متخصصان بیشتر از بین خود معتادان گمنام نشئت گرفت چون معتادان گمنام معتقد است که چون اگر شخصی 20 سال هم اعتیادش را ترک کرده باشد بعد از 20 سال هم می گویند سلام محمد هستم یک معتاد، 20 سال مواد نکشیده و هنوز خود را معتاد معرفی می کند و به محض این که مواد را می بیند دستهایشان به لرزه در می آید و کاملاً خود را ایزوله می کند و به همین دلیل می گویند که اعتیاد درمان ندارد و در قسمت علمی هم اعتیاد درمان ندارد و برای همین هم تئوری های داکشن یا تئوری نگهدارنده مطرح شد.

در حال حاضر در سطوح جهانی اعتقاد دارند که اعتیاد درمان ندارد و سم زدایی می کنند و قطع می کنند و ترک دارد ولی درمان ندارد که شخص مسئله اعتیاد را برای همیشه از بین ببرد ولی ما در سیستمی که در کتاب رهایی از منطقه 19 درجه بالایی آتش مطرح شده اعتیاد کاملاً قابل درمان است و در جمعیت نور افرادی زیادی تا بحال به درمان قطعی رسیده اند.

باید بتوانیم، تا بدانیم.
برای دانستن، توانایی لازم است. اگر توان فراهم کردن امکانات آموزشی را داشته باشیم، می توانیم در مسیر آموزش و دانایی قرار بگیریم و در غیر اینصورت، تکلیف مشخص است که چه می شود.

برای مثال: اگر ما بخواهیم زبان انگلیسی را یاد بگیریم، باستی توان تامین هزینه شرکت در کلاس های آموزشی زبان را داشته باشیم و یا به شکلی دیگر از منابع آموزشی استفاده نماییم، که آن هم منوط به تامین هزینه های آن است.

بنابراین، برای هر آموزش و آموختنی، ابتدا به ساکن، توان مالی مطرح می شود تا به تبع آن، امکانات آموزشی فراهم شود.
بر همین اساس، جمعیت نور، به عنوان یک مرکز راهنمایی درمان اعتیاد، برای اینکه بتواند همگام با پیشرفت دانش و علم و گوناگونی مواد مخدر صناعی و شیمیایی، و افزایش مراجعان، شرایط مطلوب برای فعالیت با حداکثر راندمان را فراهم نماید، توجه به دو اصل اساسی، یعنی استحکام پایه های مالی و علمی را همواره در برنامه های خود، مد نظر قرار داده است.
همانگونه که در نوشتار جمعیت نور چیست، که معرفی نامه اجمالی جمعیت نور می باشد، این دو موضوع تحت عنوان اهداف مهم و سالیانه جمعیت نور، قید شده است.

پایه های مالی و علمی، اصلی ترین ستون هایی است که فعالیت جمعیت نور، روی آن ها استوار گردیده است.
جمعیت نور برای فراهم کردن حداقل امکانات برای ارائه خدمات خود به مصرف کنندگان مواد مخدر، نیازمند امکانات و توان مالی است و اگر این توان وجود نداشته باشد، جمعیت قادر به فعالیت نخواهد بود.

پایه اول: توان مالی  برای فراهم کردن امکانات آموزشی
پایه دوم: علم و تولید علم برای ارائه به مصرف کنندگان و بوجود آوردن سیستم و طراحی فرایند آموزش در جهت درمان و رهایی از اعتیاد.

اگر دقت کنیم، جمعیت نور برای تک تک ما این امکانات را فراهم کرده است. هر یک از ما که برای درمان خودمان و یا عضوی از خانواده مان به جمعیت نور مراجعه کرده ایم، هم از امکانات مالی و هم از توان علمی جمعیت استفاده کرده ایم و به رهایی رسیده ایم.
در حال حاضر جمعیت نور در اضفعان فعالیت می کند و شمار زیادی از مصرف کنندگان مواد مخدر، در این نمایندگی، دوره های درمان و رهایی خود را می گذرانند.

با نگاهی گذری به این سطح فعالیت، قطعا ً در می یابیم که چه تلاش هایی صورت گرفته تا جمعیت نور بتواند فعالیت کند، آن هم با توجه به اینکه جمعیت نور خدمات خود را به صورت رایگان فعالیت می کند، و مراجعه کنندگان مجبور به پرداخت وجهی بابت درمان خود نیستند.
از سوی دیگر، علم و دانش جمعیت نور است که گره های کور درمان اعتیاد (سیگار و… را برای ما باز می کند و صورت مسئله اعتیاد را برای ما تشریح می کند و ما با استفاده از این علم و دانش می توانیم قدم در راه و مسیر درمان و رهایی بگذاریم.

علم و دانش جمعیت نور در درمان اعتیاد موضوعی نیست که بتوانیم به سادگی از کنار آن بگذریم. اگر این علم و دانش و اگر این شناخت و آگاهی از صورت مسئله اعتیاد در اختیار ما قرار نگرفته بود، آیا هرگز قادر به درمان اعتیاد و رسیدن به رهایی بودیم؟

به خودم می گویم، آیا فراموش کرده ام که قبل از آشنایی با جمعیت نور چه ترک ها که نکردم، چه ذلت ها و چه خماری ها که نکشیدم، آن هم بی نتیجه؛ زیرا نمی دانستم، اعتیاد را نمی شناختم، صورت مسئله اعتیاد را بلد نبودم، در جهل و ناآگاهی دست به هر اقدامی می زدم تا شاید به رهایی برسم، با چنان حسرتی به انسان های سالم نگاه می کردم گویی آن ها فوق انسانند که سالم هستند و رها؛ از خودم و از خدای خودم می پرسیدم، یعنی می شود من هم روزی مواد مصرف نکنم و رها باشم ؟ صبح که بیدار می شوم خمار نباشم؟ یعنی می شود؟
اما نمی شد، یعنی نشد که نشد، تا زمانیکه با جمعیت نور آشنا شدم و اینجا بود که با علم و دانش جمعیت نور توانستم به رهایی برسم.

جمعیت نور با در نظر گرفتن تمامی مشکلات، سخاوتمندانه امکانات مالی و علمی خود را در اختیار تک تک ما و دیگرانی که در راه اند قرار داده و قرار خواهد داد تا در کمال آسایش و آرامش در مسیر درمان خود گام بردارند.

حال، نکته قابل توجه این است که این امکانات مالی و علمی، هر دو در درون جمعیت نور به وجود آمده و تولید شده است. تمامی امکانات مالی جمعیت نور حاصل کمک های اعضای جمعیت نور است، حاصل جمع شدن قطره قطره و دانه دانه کمک های اعضای جمعیت است. علم و دانش جمعیت نور نیز محصول تلاش و تحقیقات پایه گذار و موسس جمعیت نور آقای محمد داودی؛ کارشناس روانشناسی است.
کسی که 35 سال است در دنیای اعتیاد به سر می برد، نزدیک به 10 سال نامزدی اعتیاد، 19 سال به عنوان مصرف کننده و 12 سال به عنوان کسی که برای اولین بار از دنیای اعتیاد و دخانیات برای همیشه ترخیص شده است و به درمان قطعی رسیده است و تلاش می کند تا این علم و دانش را به تمام جهان صادر کند.

بنابراین، هر آنچه که اکنون در جمعیت نور وجود دارد، چه مالی و چه علمی، همه و همه محصول و دست رنج تلاش اعضای جمعیت نور است و از بیرون چیزی وارد نشده است. اگر تلاش اعضای جمعیت نور در استحکام پایه های مالی و علمی نبود، به نظر شما در حال حاضر، جمعیت نور در چه وضعیتی بود؟
دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم، دنیایی است که قوانین محکم و خلل ناپذیری بر آن حاکم است. یکی از این قوانین، قانون کنش و واکنش است، قانون عمل و عکس العمل است. هر عملی که از ما سر می زند، پاسخ آن را از سیستم روزگار دریافت خواهیم نمود.

این جهان کوه است است و فعل ما، ندا         سوی ما آید نداها را صدا

اگر در مقابل خدمات و کمک هایی که به ما می شود، پاسخ ما بی تفاوتی باشد، به طور قطع، بی تفاوتی، پاسخ خاص خود را خواهد داشت و آن، از دست دادن شرایطی است که در آن به ما کمک شده است.
و اگر پاسخ ما به آنچه دریافت نموده ایم، تلاش در جهت بازپرداخت آن باشد، قطعاً پاسخی که به دنبال خواهد داشت، ادامه شرایط در وضعیت بهتر خواهد بود.

شکر نعمت، نعمتت افزون کند        کفر، نعمت از کفت بیرون کند.
اگر در مقابل هر آنچه که از جمعیت نور، دریافت نموده ایم، بی تفاوت باشیم، بایستی منتظر باشیم تا این نعمت از کفمان بیرون شود و اگر بی تفاوت نباشیم و مانند درختی باشیم که در مقابل آنچه دریافت نموده، میوه های مرغوب و شیرین تولید می کند، باید منتظر باغبانی باشیم که به این درخت توجه بیشتری خواهد کرد. باید منتظر افزون نعمت باشیم.

کسانی که به هر نحوی از انحاء، سعی می کنند نقشی در استحکام پایه های مالی و علمی جمعیت نور داشته باشند، بسان همان درخت میوه هستند، که هر آنچه دریافت نموده، چندین برابر باز پس می دهند.
حال این تلاش، کمک مالی باشد، کمک داوطالبانه به گردش سبد پول در جلسات باشد، کمک به حساب زمین و ساختمان باشد، درمان موفق و در ادامه کمک راهنما شدن باشد، نوشتن مقاله و مطلب باشد، حضور در برنامه های دیگر باشد، پرورش استاد باشد، نوشتن آغاز نامه باشد، و یا هر خدمت دیگری باشد، همه و همه مصادیق تلاش در جهت استحکام پایه های مالی و علمی است.
و سخن دیگر اینکه در کتاب رهایی از منطقه 19 درجه بالایی آتش، از قول سردار آمده است که: باید بدانیم همه ما برای خدمت و آموزش قدم به حیات نهاده ایم، ابتدا آموزش و سپس خدمت درست انجام دهیم.

با تمام این تفاسیر، این را نیز باید بدانیم که به قول نگهبان جمعیت نور،خداوند لیاقت خدمت به بندگانش را به هر کسی نمی دهد. اگر ما در طلب این سعادت نباشیم، بسیارند کسانی که سخت در طلبند.
یک بار دیگر، سوال دستور جلسه هفتگی را از خودمان بپرسیم، در استحکام پایه های مالی و علمی جمعیت نور، من چه کرده ام؟

تهیه و تنظیم: گروه کاوشگران جمعیت نور سینا

مورخ: یکم خرداد 1402

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *