نفش آموزش و خدمت در رهایی

وادی سوم و تاثیر آن روی من
سپتامبر 30, 2021
درمان سیگار به روش B.M.T
اکتبر 12, 2021

 بسم الله الرحمن الرحیم

نقش آموزش و خدمت در رهایی

 آموزش نقش بسیارکلیدی و مهمی برای انسان دارد یک سری مطالب درفرهنگها یواش یواش جا می افتدکه به مفهوم آن موضوع باید بیشتر دقت کنیم. در ورزش فوتبال وقتی کسی میخواهند فوتبالیست بشود باید تحت آموزش قرار بگیرد. مربی و کمک مربی یک برنامه ریزی خاصی دارد، در تیم مثلاً کاپیتان دارند، هافبک دارند و همه چیز مشخص است. اینکه فقط دور هم جمع بشوند که نمی شود؟ استاد میخواهد، مربی میخواهد، متون آموزشی میخواهد. همینطوری که نمیشود یک سری دور هم جمع شوند بدون متون آموزشی بدون هیچ کتابی بگیم مادورهم جمع میشویم و از تجربه هم استفاده میکنیم. اینقدر بغل منقل بودی چقدر از تجربه استفاده کردی؟ این همه درفیلمها نشان میدهند که چهل پنجاه نفر معتاد دربیغوله ها جمع شدند و مواد تزریق میکنند. چرا ازتجربه هم استفاده نمیکنند؟ ازتجربیات استفاده میکنند؛ که چطوری رگ را پیدا کنند و یا چطوری بکشند ! از آن جهت از تجربیات هم استفاده میکنند. پس بنابراین گروه به صرف اینکه گروهی است هیچ اتفاقی نمی افتد یا لژیون یک گروه است که درآن درمان انجام میگیرد. دور هم جمع میشوند؛ صحبت میکنند ممکن است شخص وارد گروه بشود و زشت ترین حرفها را یاد بگیرد یا تمام کارهای خلاف را یاد بگیرد. باید یک مطلب آموزشی باشد. اگر دارای متون آموزشی نباشد به سقوط میرسد. شخص قبلا یک نوع مواد مصرف داشته الان به چند مواد رسیده. شخص قبلا یک خلاف میکرده حالا بیست نوع خلاف یادگرفته. آموزش یک حساب و کتابی دارد.

آموزش چی؟ توسط کی؟ برای کی؟چی آموزشی بدهیم؛ توسط کی آموزش بدهیم و به کی آموزش بدهیم. اگر انسان از آموزشها جلوتر نباشد به صحت و سقم آنها پی نخواهد برد. کسی میتواند از نوشتارها و گفتارها جلوتر باشد که اطلاعاتش بیشتر باشد.

 ما یک مطلب علمی داریم و یک مطلب در کتاب داریم، ممکن است یک چیزی در کتاب نوشته باشند و دانشمندان آن را قبول داشته باشند ولی علمی نباشد. قبل از گالیله همه میگفتند خورشید دور زمین میچرخد. ولی غلط بود به صرف اینکه همه میگویند، درست نیست. علم به طور کلی یعنی: آگاهی، اطلاع، دانستن. درکل به این صورت عنوان میشود، علم یعنی توصیف قوانین تغییر،تبدیل و ترخیص که به راستی و درستی  مسئله ای دلالت دارد و حقیقتی را بیان میکند. علم یعنی شما میخواهید شیر را تبدیل به ماست کنید؛ شیرتبدیل میشود به ماست. قوانین آن چیه؟ که یک مقدار شیر را گرم کنید و ماست به آن اضافه کنید. بعد یک جای گرم بگذارید تا ماست بشود. یک مریض ازحالت تعادل خارج شده و بیماری کلیه دارد. قوانینی که کلیه خراب را تبدیل به کلیه سالم میکند. میگوئیم علم است. علم باید به راستی و درستی دلالت کند و اگر یک حقیقت را بیان نکند علم نیست.

پیشگیری، باید یک قوانینی داشته باشد که به راستی و درستی دلالت کند. بعدأ ما بگوئیم از معتاد شدن انسانها جلوگیری میکنیم. اگر توانستیم جلوگیری کنیم به راستی دلالت میکند. میگوئیم علم؛ پس اگر نتوانستیم مصرف کننده را تبدیل به آدم سالم کنیم علم نمیشود. بعضی متون امکان دارد گمراه کننده باشد. مثلأ بعصی ها می گویند مسئولیت را باید به خداوند بسپارم. کی گفته مسئولیت را به عهده خداوند بسپاری؟ به کدام باور رسیدی که خداوند به جای تو تصمیم بگیرد؟ یا کارهای تو را انجام بدهد؟ پس متون آموزشی بسیار بسیار مهم است. بنابراین ما در جمعیت نور احتیاج به متون آموزشی داریم و اگر علم نباشد هیچ تغییری صورت نمیگیرد.

درلژیونها انسانهائی می آیند، مصرف کننده، بهم ریخته که حالشون خوب نیست. اینها را تبدیل به انسانهای سالم و صالح  میکنیم. این تغییر و تبدیل علم است. ۳۰۰ الی ۴۰۰ ساعت آموزش میگیرند. ما نمیتوانیم وقت را به بطالت بگذرانیم. خداوند هیچ  جماعتی، قومی هیچ خانواده ای را بدون بزرگتر نکند. هیچ انجیو یا  گروهی را که کار خیر میکنند بدون بزرگتر نکنند. اگر بی صاحب باشد هرج و مرج میشود. میکروب و ویروسها رشد میکنند و اگر صاحب داشته باشد جلوی رشد میکروبها و ویروسها را میگیرد. اگر آموزش نبینیم پیشرفت نمیکنیم. انسانها موجودات حریصی هستند، نا سپاس هستند، زیانکار هستند. انسان با این آموزشها دارند از بدیها بیرون می آیند، چون کسی که بداند بدی بد است بدی نمیکند. اگر انسانی بفهمد ظلم بد است ظلم نمیکند. اگر کسی بداند حریص بودن و ناسپاس بودن بد است حریص و نا سپاس نخواهد بود. تمام بد بختی انسان بابت جهل اوست پس اگر متون آموزشی نباشد اینها به رهائی نمیرسند. خیلی از متون آموزشی بوده که باعث شده افراد به ملتشان یا کشورشان پشت کرده اند. آنها هم متون آموزشی بوده است. نگهبان جمعیت قبل از اینکه به شما آموزش بدهد! خودش آموزش میگیرد.

در گذشته یک سری آدم بودند که می خواستند خودشان را تزکیه کنند؛ نفس خودشان را بکشند؛ نفس را نمیتوان کشت. باید تربیتش کنیم. سر خودشون را می تراشیدن که قیافه های زشتی داشته باشند و یا در راه خدا خدمت کنند. بهشون می گفنند: قلندر.  به مردم خدمت میکردند. حالا یک تعدادی فقط سر میتراشیدند و خدمت نمی کردند. هر کسی نمی تواند آموزش بدهد. باید آموزش را بلد باشد. هر کسی نمی تواند راهنما باشد مگر راهنمائی را بلد باشد. فقط در جمعیت نور است که راهنما باید امتحان بدهد. از فیلترهای متعدد عبورکند. وقتی گوینده نمیداند چه میگوید شنونده چه میداند؟ چیزهائی که آموزش می دهی باید بلد باشد. یک سری مطالب در عرفان مال خواص است نه عوام. نه اینکه چیز سری باشد! نه! ظرفیت آن را ندارند! برداشت اشتباه میکنند. بنابراین به کی آموزش می خواهی بدهی؟ بعضی ها آموزش پذیر نیستند. آیا میتوانید حشرات را آموزش دهید؟ ولی سگ رامی توانید آموزش دهید. شیر و فیل و گورخر را می توانند آموزش داد ولی گرگ  قابل آموزش نیست. امکان دارد کسانی در لژیون باشند که به درد آموزش نمی خورند. تا زمانیکه آموزش صورت نگیرد به درمان نمی رسیم. نقش آموزش در درمان بله یا خیر است. اگر آموزش بگیرد به درمان می رسید و اگر آموزش نگیرد به درمان نمیرسید. باید حتما آموزش باشد که چه کار بکند؟ مواد مخدر مثل مواد منفجره است با موادمنفجره بخواهی کار کنی باید آموزش دیده باشی ستون اصلی ما آموزش است.

خدمت چی؟ توسط کی؟ برای کی؟ چه خدمتی باید بکنیم. وقتی میگوئیم خدمت چی؟ یعنی خدمت متفاوت است ما که عضو جمعیت نور هسیتم باید بگوئیم ما در جمعیت نور چکار میکنیم ما به درد چی می خوریم؟ یعنی طرف بیاید و برود چای هم بخورد تازه غری هم بزند. خوب این به چه دردی می خورد؟ ما چه نفعی داریم؟ اگر میلیونها تومان پول می دادم به درمان نمی رسیدم. بعد برای جمعیت نور چه کار می کنم؟ اینجا ست میگویند ( ان الانسان خلق هلوعا) سلامتیش هم دوام ندارد مگر اینکه پرداخت بکند. حالا با خدمت کردن؛ مرزبان شدن یا کمک راهنما شدن؛ با یک لیوان چای دادن یا یک جارو کشیدن یا جمع کردن ته سیگار! هر کدام از شما ها اگر میخواهید درست شوید تو جمعیت نور راه میروید اگر دیدین مثلاً آشغالی افتاده در سالن اگر خم شوید و آن را  برداشتید یعنی درست شدید. خدمت باز پرداخت است. آنهائی که در همه کارها مشارکت می کنند به رهائی می رسند. در جارو کردن در چای دادن و… اینها به رهائی می رسند. جمعیت نور هم برایشان مکان امنی میشود و چون خدمت می کنند بقیه هم دوستشون دارند حالشون زود خوب میشود، امید میگیرند . پس خدمت کردن وآموزش نقش بسیار سازنده در درمان ما دارد. زمانیکه مشغول خدمت یا آموزش هستند اینقدر فکرشون مشغول است که فکر مواد نمیکنند. در جمعیت نور به کسی خدمتگزار میگوئیم که کاری کند تا نفع آن برای دیگری باشد. امیدوارم خداوند ما را در خدمت و آموزش نیرومند کند. در پایان پیشاپیش رهایی مسافر مهدی را به بنیان و  کل خانواده جمعیت نور تبریک عرض می نمائیم.

تهیه و تنظیم: گروه کاوشگران جمعیت نور

مورخ 13 مهرماه 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *