دیگر بگویید اعتیاد درمان دارد

امروزه سوء مصرف توتون، دخانیات و مواد مخدر یکی از معضلات بهداشتی، روانی و اجتماعی محسوب می شود که متأسفانه در حال افزایش این پدیده، در جهان است لذا باید با نگاه ژرف و همه جانبه و با تفکر و اندیشه سالم به آن نگریست. در حال حاضر مصرف انواع استعمال دخانیات به عنوان یکی از عوامل مهم، تهدید کننده سلامت جامعه، روند نگران کننده ای را طی می کند.

ادامه

ژانویه 13, 2021

جهالت و قصاوت (جهان ذهن)

بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه هفتگی: جهالت و قصاوت (جهان ذهن) شاید در نگاه اول سؤال شود که جمعیت نور به‌ عنوان یک سازمان مردم‌نهاد […]
ژانویه 9, 2021

وادی چهارم و تأثیر آن روی من

وادی چهارم: درجهان ما تفکر و حرکت آغازیست که قدرت انجام عمل را شکوفا می کند. برای پروسه عظیم درمان اعتیاد و در راستای به تعادل […]
دسامبر 30, 2020

اندیشه و جهان بینی در جمعیت نور

بسم الله الرحمن الرحیم اندیشه و جهان در جمعیت نور واقعاً دانش و اندیشه ی جهان بینی صحیح نوری است که ما را از اعماق ظلمت […]
دسامبر 24, 2020

کمک جمعیت نور به من و خدمت من به جمعیت نور

بسم‌الله الرحمن الرحیم دستور جلسه این هفته: کمک جمعیت نور به من و خدمت من به جمعیت نور انسان موجودی فراموش‌کار است و بسیاری از وقایع، […]
دسامبر 18, 2020

دانایی، دانایی مؤثر، سواد

  دانایی ، دانایی موثر ، سواد استاد: سردار سلام به جمع دوستان محبت؛ آن عزیزانی که دور هم جمع شده اند تا محبت خویش را […]
دسامبر 18, 2020

جهان بینی در ورزش

بسم‌الله الرحمن الرحیم دستور جلسه این هفته: جهان‌بینی در ورزش. بررسی و مطالعه تاریخ اعتیاد نشان می‌دهد، از زمانی که جوامع انسانی با موضوعی به نام […]
دسامبر 13, 2020

تحقیق و مقالـه: حکم عقل در جسم یا شهروجودی

بسم الله الرحمن الرحیم حکم عقل درجسم یا شهر وجودی خداوند هستی را برپایه اضداد بنا کردتا کسب دانایی برای انسان امکان پذیر باشدو بتواند با […]
دسامبر 9, 2020

وادی چهارم و تاثیر آن روی من

بسم الله الرحمن الرحیم در جهان ما تفکر و حرکت آغازیست که، قدرت انجام عمل را شکوفا می کند. استاد: ما در آفرینش به دنبال کشف […]
دسامبر 3, 2020

صوت، نور در انرژی نفس

صوت، نور در انرژی نفس موسیقی می‌تواند یک حس خوب و یا یک حس بد را به انسان القاء کند و گوش ابزاری برای دریافت پیامهای […]
نوامبر 24, 2020

حکم عقل در جسم یا شهر وجودی

هدف اصلی جمعیت نور، تحقیقات علمی و کاربردی  به منظور شناخت انسان و مواد مخدر و ارائه طریق به مصرف کندگان مواد مخدر و خانواده های […]